Publicatiedatum:

Dam Jaarsma en het Meertens Instituut (lezing en bustocht)

In het kader van 100 jaar Dam Jaarsma (Fries schrijver, dichter en verhalenverzamelaar) vinden er op 23 mei 2014 een aantal activiteiten plaats in Friesland.

Zo geeft Theo Meder in Oostermeer een lezing naar aanleiding van het verschijnen van het boek Mearkes út 'e Wâlden, sammle troch Dam Jaarsma. In het boek een uitgebreid nawoord over Jaarsma's leven en werken van Oppewal, Van der Kooi en Meder.

Plaats: Theater Meerzigt, E.M. Beimastrjitte 8, Eastermar

Tijd: 15.00 uur – 17.30 uur

Er is ook een literaire bustocht door ‘it gea fan Dam Jaarsma’, mede samengesteld door Marianne van Zuijlen van het Meertens Instituut. Meer informatie.