Publicatiedatum: 12 juli 2018

Dr. Lou Spronck-lezing

Namens de leerstoel Taalcultuur in Limburg nodigt Leonie Cornips (Universiteit Maastricht/Meertens Instituut) u van harte uit voor de tweede Dr. Lou Spronck-lezing.
 
Spreker: Prof.dr. Martin Paul, voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht
Titel lezing: ”De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld”- een pleidooi voor meertaligheid
Wanneer: donderdag 13 september 2018, 20:00 – 21:00 uur 
Waar: Turnzaal, Hof van Tilly, Grote Gracht 90-92, Maastricht
Opgeven: stuur een mail naar secr.hislk@maastrichtuniversity.nl
Beschrijving:
De Universiteit Maastricht is een levensader voor haar regio. Van deze meest internationale universiteit in Nederland is Martin Paul de gezichtsbepalende icoon. Zijn opvattingen over taalpolitiek en taalgebruik aan de UM zijn van invloed op de publieke en politieke meningsvorming. In dit verband rijzen vragen als: kan, moet of mag de positie van het Engels binnen de UM sterker worden? Moet de UM toegroeien naar meertaligheid? En in een Europese en mondiale context: welke invloed heeft in dit verband Brexit? En Trump? En Macron? Zal de positie van het Engels als wetenschapstaal door de politieke ontwikkelingen worden aangetast?
 
Bovendien heeft Martin Paul als Duitstalige in Limburg een persoonlijk verhaal te vertellen: hoe beoordelen mensen het Nederlands van een oorspronkelijk Duitstalige in de regio en binnen de universiteit? En hoe oordeelt Martin Paul over het dialectgebruik binnen de universiteit en daarbuiten? Ziet hij het levendige gebruik van dialect in Maastricht en omgeving als een remmende factor bij de worteling van de UM in stad en regio, en hoe moet dit beoordeeld worden in Nederlands perspectief?

Dr. Lou Spronck-lezing
De leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht/Faculty of Arts and Social Sciences) heeft in 2016 de Dr. Lou Spronck-lezing ingesteld. Lou Spronck heeft tijdens zijn werkzame leven aan het Jeanne d’Arc College in Maastricht als leraar, conrector en rector, maar vooral in de tijd erna, gepubliceerd over de Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde. Met de instelling van de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing wil de leerstoel waardering voor de kwaliteit van zijn onderzoek tot uitdrukking brengen. Tevens beoogt deze lezing het belang van wetenschappelijk onderzoek naar taal en cultuur in Limburg zichtbaar te maken voor de academische wereld en vooral voor het grote publiek.