Publicatiedatum: 6 april 2016

Elementair Uurtje: Taal

Taal – iedereen gebruikt het, maar weten we eigenlijk wat het is? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een taal en een dialect? Hoe leren kinderen taal, en waarom veranderen talen? Een Elementair Uurtje met Sterre Leufkens en Mathilde Jansen.

Taal is een communicatiemiddel, maar ook een systeem van regels en woorden. Sterre Leufkens bekijkt taal met de blik van onder andere een historicus, een psycholoog, een socioloog en een politieman, om zo tot een compleet beeld te komen van wat taal allemaal is, wat we ermee kunnen doen, en waarom we maar niet kunnen ophouden met (erover) praten. Leufkens wordt geïnterviewd door Mathilde Jansen.

Meer informatie

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.