Publicatiedatum: 1 juni 2017

Expertmeeting NWA-route Levend Verleden

 

14 juni, 15–17 uur, Reinwardt Academie
Deelname gratis, aanmelden uiterlijk 7 juni a.s. via deze link. Deze bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers, erfgoedinstellingen, creatieve bedrijven.

 
Community opbouwen
Op 14 juni 2017 zal de feestelijke aftrap van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-route Levend Verleden plaatsvinden. De expertmeeting richt zich op het bouwen van de community rond de drie thema’s van de route: Temporaliteit en duurzaamheid, De burger als expert en Betwist erfgoed. Belangrijk zijn ook de mogelijke cross-overs met andere routes. 
Programma 
Het programma bestaat uit een korte inleiding over de aanleiding, de achtergrond en het doel van de route Levend Verleden en de verschillende thema’s. Tevens wordt een update gegeven over subsidie-calls en de mogelijkheden op termijn financiering voor deelprojecten aan te vragen.
Tijdens de expert-tafelsessies staat uitwisseling van kennis over vragen, personen en voorbeeldprojecten rond elk van de thema’s centraal.
  
Tafelsessies
Voorafgaand aan de expertsessie vragen wij u ca. drie (voorbeeld)projecten, initiatieven of consortia (personen), die volgens u relevant zijn voor het thema waarvoor u zich hebt ingeschreven of een van de andere thema’s uiterlijk 7 juni a.s. te mailen naar Patricia Alkhoven.
Wij zullen alle bijdragen (namen van projecten en personen) verzamelen en ordenen en in lijsten beschikbaar maken voor de expertmeeting.
 
Wij nodigen u van harte uit bij de bijeenkomst aanwezig te zijn en uw expertise te delen!
  
Concept-programma
14.30 Inloop
15.00 Inleiding door Hester Dibbits (Boegbeeld LV) en Patricia Alkhoven (Routetrekker LV)
15.15 Expert tafelsessies rond de thema’s Temporaliteit en duurzaamheid, De burger als expert en Betwist erfgoed.
16.15 Casus presentatie: “Oxen along the digital highway through Europe” Wilma Gijsbers en Judith van der Elst
16.40 Afsluiting, vervolgstappen en vragen
16.50 borrel
 
Inschrijven
De bijeenkomst is gratis maar i.v.m. de catering vragen wij u zich in te schrijven. Bij de inschrijving vragen wij u ook om aan te geven aan welke thematafel u wilt deelnemen (Temporaliteit en duurzaamheid; De burger als expert; of Betwist erfgoed.)
Mail Patricia Alkhoven om u in te schrijven.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Patricia Alkhoven.
 
NWA Commissie Levend Verleden: Hester Dibbits (Reinwardt Academie (AHK)/ ESHCC (EUR)), Patricia Alkhoven (Meertens Instituut (KNAW)), Johan Oomen en Moys Schuttert (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid), Ysbrand Hummelen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)