Publicatiedatum: 5 februari 2019

Graduiertenkolleg ‘Routes of Communication between Africa and Europe’

Hoe communiceren mensen in Afrika en Europa met elkaar in de 21de eeuw? Welke invloed hebben de massamedia op het samenspel tussen lokaal en mondiaal taalgebruik? Deze vragen komen onder andere aan bod tijdens het Graduiertenkolleg van het Duitsland Instituut Amsterdam.

Tijdens het Graduiertenkolleg wordt de focus gelegd op taalcontact en zijn verandering in de voormalige Nederlandse en Duitse kolonies. Het gaat om de vraag naar norm en variatie in meertalige maatschappijen. Zes wetenschappers bespreken op deze dag theoretische concepten, onderzoeksmethodes en concrete voorbeelden om de rol en functie van meertaligheid in postkoloniale samenlevingen in kaart te brengen.

Namens het Meertens Instituut spreken Nicoline van der Sijs en Kristel Doreleijers: 'Language maintenance and loss in a 21st-century Emigration Context: Dutch as a world language?' (11:15-11:45 uur)

Meer informatie.