Publicatiedatum: 23 augustus 2016

Informatiebijeenkomst dialect met lezing van Leonie Cornips

Gemeente Eijsden-Margraten wil met een dialectcampagne meer bewustwording creëren over het gebruik van dialect. De gemeente hoopt zo het gebruik van dialect te stimuleren en het imago van dialect spreken positief te beïnvloeden.

programma:

15.30 ontvangst met koffie en thee

16.00 welkom door Armand Opreij, wethouder cultureel erfgoed

16.15 onthulling beeldmerk

16.25 verrassingsactiviteit met champagne

16.30 lezing door professor Leonie Cornips over meertaligheid

17.30 lezing door studentonderzoeker Gino Morillo Morales over gebruik van dialect op peuterspeelzalen

17.45 vragen en aflsuiting

Aanmelding via: marcellapinckers@eijsden-margraten.nl