Publicatiedatum:

Internationaal symposium The Secular Sacred: Emotions of Belonging and the Perils of Nation and Religion in Western Europe

De laatste jaren nemen nationalistische en religieuze sentimenten toe in Europa. Dit internationale symposium brengt wetenschappers samen die onderzoek doen naar de veranderende betekenis van nationalisme en religie in Europa.

Sprekers: Jan-Willem Duyvendak, Irene Götz (München), Deborah Kapchan (New York), Birgit Meyer, Alex van Stipriaan en Jojada Verrips.

Sprekers van het Meertens Instituut: Markus Balkenhol, Sophie Elpers, Ernst van den Hemel, Peter-Jan Margry, Herman Roodenburg en Irene Stengs.

Registreren voor het symposium kan via Irene Stengs. Download het volledige programma als pdf.

De voertaal is Engels. Een uitgebreide omschrijving van het symposium vindt u hier. De Waalse Kerk bevindt zich aan Walenpleintje 157 in Amsterdam.

Afbeelding in kader: Huldiging van de helden die niet gewonnen hebben, Amsterdam 2010 – Irene Stegs (c)