Publicatiedatum:

Kennismiddag Limburg, mobiliteit en de wereld

Op zoek naar handvatten voor meertaligheid en interculturele communicatie.

Als vervolg op de inspiratiemiddag Taalkunstenaars in de dop organiseren Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, Fontys Kenniscentrum Taal en de leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht) op 2 december een bijeenkomst waarin onderwijs- en onderzoeksveld, nieuwe meertaligen en ervaringsdeskundigen kennis en ervaringen delen rond de uitdagingen die de nieuwe meertaligheid van statushouders, vluchtelingen en migranten in Limburg biedt.

Tijdens deze middag zal, naast kennisuitwisseling, een oplossingsgerichte dialoog centraal staan. De dialoog met bezoekers wordt actief gezocht.

Namens het Meertens Instituut en de Universiteit Maastricht zal Leonie Cornips aanwezig zijn.

Foto: UNE Photos, International Students via Flickr.com (cc by 2.0)