Publicatiedatum: 12 januari 2015

Final event CLARIN-NL / Kick-off CLARIAH

Vrijdag 13 maart 2015 vindt het eindevenement van CLARIN-NL en de kick-off van CLARIAH plaats. ’s Morgens wordt CLARIN-NL afgesloten, na de lunch is de kick-off van CLARIAH. Bij deze gelegenheid worden tevens de plannen voor CLARIAH gepresenteerd. De twee evenementen vinden plaats bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. U kunt zich aanmelden op de CLARIAH-website.

 

Achtergrond

CLARIAH : Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities

CLARIAH is een nationaal project dat het Nederlandse deel van de Europese CLARIN- en DARIAH-infrastructuren beoogt te ontwerpen en te beheren. Om de toenemende stroom aan digitale data te kunnen gebruiken zijn nieuwe "digitale tools" nodig die, liefst met gebruik van internationaal geaccepteerde interface-standaarden, de data op gebruiksvriendelijke wijze voor onderzoekers ontsluiten, bewerken, transformeren en analyseren.

De eerste versie van CLARIAH werd in 2011 ingediend en viel net-niet in de prijzen. Wel kreeg het CLARIAH-consortium 1 M€ “zaaigeld” om enerzijds het consortium te laten bestaan en anderzijds in 2013 een beter voorstel in te kunnen dienen. De inspanningen werden in juni 2014 door NWO gehonoreerd met een subsidie van 12,6 M€ onder de Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten.

Programma

Zoals u in het programma kunt zien, bestaat de CLARIAH-bijeenkomst uit verschillende onderdelen. Na het welkom van Jan Müller (directeur van Beeld en Geluid) en een kort overzicht van wat CLARIAH is en wat we de komende jaren willen bereiken door de hoofdaanvrager Lex Heerma van Voss (directeur HuygensING (KNAW)), zullen de drie trekkers van de speerpunten (waarbij Hans Bennis Sjef Barbiers vervangt) uiteenzetten wat zij de komende maanden zullen gaan doen.

Vervolgens geven vier van de vijf zaaigeldprojecten een kort overzicht van wat ze tot nu toe hebben bereikt. Het vijfde zaaigeldproject (onderdeel van Nederlab) zal onder de aandacht gebracht worden middels de officiële lancering van de Nederlab-website door Antal van den Bosch.

Tijdens de theepauze zullen de vijf zaaigeldprojecten de resultaten presenteren in het Atrium van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een keynote door Arianna Betti, Professor of Logic and Language bij de Universiteit van Amsterdam.

 

Wij hopen u bij deze bijzondere bijeenkomst te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

 

Mede namens Prof. Dr. Lex Heerma van Voss (Hoofdaanvrager CLARIAH) en Prof. Dr. Jan Odijk (Projectdirecteur CLARIAH)

Arjan van Hessen en Patricia Alkhoven (Communicatie en Educatie)