Publicatiedatum: 16 mei 2015

Lancering Friese (digitale) routeplanner vol volksverhalen

Op 19 september wordt de Friese sagenjager in Eastermar gelanceerd. Joop Atsma, Theo Meder (senior-onderzoeker Meertens Instituut) en Douwe Kootstra (verhalenverteller) nemen de eerste papieren routekaart in ontvangst. Aansluitend wordt een deel van de route gefietst.

Friese sagenjager

Het Meertens Instituut heeft in samenwerking met Stichting Dam Jaarsma en studente geschiedenis Lutske Holthuis een Friese sagenjager ontwikkeld. Aan de hand van verhalen die Dam Jaarsma heeft verzameld verkent de fietser of wandelaar de Friese Wouden in het decor van boomwallen en waterplassen.

Lopend of fietsend over eeuwenoude paden is het mogelijk te lezen over of te luisteren naar verhalen over duivels, spoken of bijgelovige boeren. Behalve aandacht voor interessante volksverhalen die Jaarsma verzamelde wordt er ook  geschiedkundige informatie gegeven.

 
Dam JaarsmaDam Jaarsma
 
Adam Aukes Jaarsma (1914-1991) was de grootste verhalenverzamelaar die Nederland ooit gekend heeft. Van 1965 tot 1980 verzamelde hij voor het Meertens Instituut 16.867 volksverhalen in Friesland. Lezers van Het Bureau kennen hem als J. J. Damsma. Al zijn verhalen zijn inmiddels toegankelijk via de Volksverhalenbank.
 
Fietsen of wandelen
 
De Friese sagenjager is zowel op papier als online beschikbaar. De fietsroute is 38 kilometer en de wandelroute is 10 kilometer. De routes volgen het netwerk van knooppunten. Het is eenvoudig de route in te korten. De gratis papieren routebeschrijving is te verkrijgen bij het startpunt, het parkeerterrein tegenover 'it Betterskip' bij knooppunt 79 in Eastermar.
 
Via www.sagenjager.nl/routes kunt u de volksverhalen uit de Fryske Wâlden online beluisteren en lezen. Op www.damjaarsma.nl staat aanvullende informatie over historie, volksverhalen en natuurweetjes.