Publicatiedatum: 4 februari 2016

Lezing Leonie Cornips: How to raise your children bilingually and bidialectically?

Presentatie in het Engels door Prof. Dr. Leonie Cornips (Universiteit Maastricht & Meertens Instituut).

Veel ouders (expats, migranten, nieuwkomers en / of dialect sprekende ouders) hebben vragen betreffende de tweetalige opvoeding van hun kinderen. Veel gestelde vragen zijn bijvoorbeeld:
• Is het niet verwarrend voor kinderen om twee of meerdere talen te horen?
• Gaan kinderen twee talen niet met elkaar verwisselen?
• Is het verstandig om kinderen eerst één taal te laten leren en vervolgens de tweede/ derde?
• Is dialect een tweederangs versie van de Nederlandse taal en zou het niet beter zijn dat mijn kinderen eerst A(B)N leren?

Als onderdeel van de jubileumfestiviteiten van de Universiteit Maastricht (40 jaar) en het Universiteitsfonds Limburg (50 jaar), stelt professor Leonie Cornips bovenstaande vragen aan de orde en bespreekt ze de voordelen van een tweetalige opvoeding.

Programma        
17.30:                       Welkomstwoord
17.30 – 18.00:           Brightlands Chemelot Campus Tour
18.10 – 18.20:           Welkomstwoord door Nele Coninx (Brightlands)
18.20 – 19.00:           Presentatie Prof. dr. Leonie Cornips (Maastricht University)
19.00 – 19.30:           Borrel

Op deze website vindt u meer informatie over het evenement en hoe u zich kunt aanmelden.