Publicatiedatum:

Lezing Leonie Cornips over dialectgebruik

Lezing van Leonie Cornips aan de Universiteit van Maastricht: "Nieuwe Limburgers, expat-Limburgers en in- en uitsluiting door al dan niet dialectgebruik." 

 

De Limburgse streektaal is niet taalkundig te definiëren maar wel sociaal-cultureel in de zin dat mensen door het gebruik ervan zich als een gemeenschap kunnen beleven, er waardering voor hebben en er diepe gevoelens voor koesteren. Maar (onbewuste) ideeën over hoe we met wie in welke context spreken in Limburg zorgen ervoor dat we mensen in- en buitensluiten uit deze gemeenschap. Het spreken van dialect sluit in bepaalde contexten uit, het spreken van Nederlands eveneens.

Deze lezing gaat in op deze onderliggende ideeën die ook op grotere schaal binnen Nederland en in elk land in West-Europa leven en die vooral tot uitdrukking komen in deze tijd van globalisering waarin mensen mobiel zijn. Limburg en Nederland zijn de laatste twee decennia ingrijpend en zichtbaar veranderd door het proces van globalisering. Globalisering is natuurlijk niet nieuw, dat blijkt bijvoorbeeld wel uit de geschiedenis van de voormalige Oostelijke Mijnstreek maar nieuw is wel de intensiteit, schaal, grootte en onvoorspelbaarheid van culturele en talige ontmoetingen die nu overal plaatsvinden met grote gevolgen voor processen van identiteitsvorming door taalkeuze.

Deze lezing concentreert zich op immigranten in Limburg: welke ideeën leven er over immigranten en dialect, hoe denken zij er zelf over en welke veranderingen ondergaat het dialect in deze tijd.

De lezing maakt onderdeel uit van een reeks maar is ook apart te bezoeken. Meer informatie op de website van de Universiteit Maastricht