Publicatiedatum: 20 maart 2014

Lezingenmiddag voor studenten (interessegebied Nederlandse taal)

Op donderdag 15 mei organiseert het Meertens Instituut een middag voor alle studieverenigingen en geïnteresseerde studenten, wier studie raakvlakken heeft met het onderzoeksgebied van de taalkundigen op het Meertens Instituut.

Het taalkundig onderzoek van het instituut beschrijft en onderzoekt de taalkundige variatie in het Nederlandse taalgebied, allereerst in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om geografische variatie (o.a. dialecten), maar ook om sociaal en cultureel bepaalde variatie. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de aard van taalvariatie, de taalkundige factoren die daarbij een rol spelen en de buitentalige factoren (o.a. leeftijd, gender, etniciteit) die variatie in Nederland veroorzaken of beïnvloeden.

De toegang is gratis, wel moet je je aanmelden via de afdeling Communicatie: communicatie@meertens.knaw.nl.

Programma

14.00 – 14.15 Ontvangst met koffie/thee

14.15 – 14.30 Presentatie over het Meertens Instituut door Femke Niehof, communicatiemedewerker

14.30 – 15.00 Lezing door Nicoline van der Sijs over het project Nederlab

15.00 – 15.30 Lezing door Gertjan Postma over het project Zeeuws in Brazilïe

15.30 – 15.45 Pauze

15.45 – 16.15 Lezing door Frans Hinskens over niet-standaard verbuiging in het moderne standaard Nederlands

16.15 – 16.45 Lezing door Ton van der Wouden over partikels en partikelkaartjes