Publicatiedatum:

Louis Peter Grijp-lezing 2018 over het middeleeuwse minnelied door Frank Willaert

De derde Louis Peter Grijp-lezing: Liederen in Lotharingen. Een nog niet geschreven hoofdstuk in de geschiedenis van het middeleeuwse minnelied wordt op 9 mei 2018 uitgesproken door mediëvist Frank Willaert.

Liederen in Lotharingen. Een nog niet geschreven hoofdstuk in de geschiedenis van het middeleeuwse minnelied

Hoewel de minnezang gewoonlijk in het kader van nationaal opgezette filologieën behandeld wordt, heeft de literatuurgeschiedenis, maar ook de muziekgeschiedenis, er veel bij te winnen om de hoofse minnelyriek in het oude Lotharingen, dat is in het gebied tussen de Noordzee en de Vogezen en tussen de Schelde en de Rijn, als één samenhangend geheel te bestuderen. Het minnelied vertoonde er specifieke kenmerken, absorbeerde liedmodes van elders op een heel eigen wijze, en had zelf een ingrijpende invloed op de Franse en Duitse lyriek van de late middeleeuwen. Ook thema’s als oraliteit en schriftelijkheid, dans- en blaasmuziek, en “de vrouwelijke stem” zullen in het betoog worden betrokken.

Over de spreker

Frank Willaert was tot voor kort hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen en is specialist in de middeleeuwse mystiek (Hadewijch en Ruusbroec) en de minnelyriek. Zijn werk werd meerdere malen bekroond. Zo ontving hij, samen met mede-editeurs Veerle Fraeters en Louis Peter Grijp, in 2012 de driejaarlijkse Kruyskampprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden voor een editie van de Liederen van Hadewijch (Groningen: Historische Uitgeverij, 2009). Sinds zijn emeritaat in september 2017 is hij bezig met de afronding van een geschiedenis van het Nederlandse minnelied in de middeleeuwen, die bij Uitgeverij Prometheus zal verschijnen.

Meer over Frank Willaert:

– Website van de Universiteit van Antwerpen
‘Proffenprofiel’

– interview in Meertens Nieuwsbrief (mei 2018)

 

Praktische informatie
Datum lezing: 9 mei 2018
Locatie: Literair Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86 in Amsterdam
Aanvangstijd: 15.30 uur (inloop vanaf 15:00 uur). Na afloop is er een borrel.
Aanmelden via afdeling communicatie: communicatie@meertens.knaw.nl. Toegang gratis.
 
Jaarlijkse lezing
 
De Louis Peter Grijp-lezing is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd ter nagedachtenis van de in 2016 overleden onderzoeker Louis Grijp, die internationale bekendheid verwierf als onderzoeker naar Nederlandse lied- en muziekcultuur en als musicus in het gezelschap Camerata Trajectina. De lezing wordt jaarlijks op, of omtrent de dag van het Nederlandse Lied – 10 mei, de dag waarop in 1932 het Wilhelmus het Nederlandse volkslied werd – uitgesproken door een excellent onderzoeker op liedgebied.

De eerste Louis Peter Grijp-lezing werd op 10 mei 2016 gehouden door Mike Kestemont, en ging over computationale methoden waarmee het auteurschap van het Wilhelmus mogelijk te bepalen is. De tweede Louis Peter Grijp-lezing over ‘liedjeszanger’ Wannes te Velde werd op 10 mei 2017 gesproken door Geert Buelens.

De Louis Peter-Grijp-lezingen worden gesponsord door Musico Reizen.

Foto’s: 1. Hendrik van Veldeke, Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 30r2. Frank Willaert (door Diana Dimbueni)