Publicatiedatum: 26 november 2013

Morfologiedagen 2013

Tijdens de Morfologiedagen houdt Ton van der Wouden van het Meertens Instituut een lezing met de titel 'Namaakprefixen en vermeende adjectieven'. Lees meer