Publicatiedatum:

Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2015

Irene Stengs organiseert tijdens het congres een klein symposium getiteld De muziek van Jan en Alleman. Zicht op alledaagse 'cultuurparticipatie'. Meer informatie.