Publicatiedatum: 24 februari 2020

Opening website Middelnederlands.nl

Het evenement is afgelast. De website wordt echter wel op 1 april geopend.

Op 1 april 2020 wordt op het Meertens Instituut in Amsterdam de website Middelnederlands.nl officieel geopend. Op de website staan honderden kaarten van Nederlandse woorden, groepen woorden en woorddelen. Ze dateren uit de 13e en de 14e eeuw en geven vaak belangrijke aspecten van de dialecten uit die tijd weer. Het is het eerste zo uitvoerige overzicht van het middeleeuwse dialectlandschap.

Alle vormen op de website Middelnederlands.nl zijn afkomstig uit gelocaliseerde en gedateerde oorkonden. Voor de 13e eeuw is vooral het vele Vlaamse materiaal gebruikt dat beschikbaar is, met name uit Oost- en West-Vlaanderen. Voor de 14e eeuw wordt het hele Middelnederlandse taalgebied bestreken. Bij elke kaart staat een overzicht van de voorkomende vormen met hun aantallen en het overzicht van de locaties waar de vormen vandaan komen. Via die voorkomende vormen en locaties kunnen de oorkonden waar de vormen uit afkomstig zijn worden teruggevonden.

Tijdens de opening presenteren de makers van de website de mogelijkheden die Middelnederlands.nl biedt voor onderzoek. Er zijn twee feestredenaars: Chris De Wulf (Universiteit van Zürich; ‘Middelnederlands.nl voor de beginnende en de gevorderde dialectfonoloog’) en Margit Rem (Radboud Universiteit; ‘Van Middelnederlands aen tot souden in honderden kaarten’). Ook het INT zal vertegenwoordigd zijn.

 
De website is gemaakt op het Meertens Instituut door Piet van Reenen met medewerking van Matthijs Brouwer (ontwikkeling website), gebaseerd op de kaarttechnologie van Evert Wattel. De website maakt ook gebruik van materiaal van het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden, met name het Corpus Gysseling.
Opening website Middelnederlands.nl
Datum/tijd: 1 april 2020, 14.00-15.30
Locatie: Meertens Instituut, Oudezijds Achterburgwal 185, Amsterdam. Zaal 2.18
Toegang gratis. Graag voor 20 maart 2020 aanmelden via simone.wolff@bb.huc.knaw.nl
Afbeelding: Het woord voor ‘april’ in de 14e eeuw. Donker: gerstmaand; licht: april.