Publicatiedatum: 15 juni 2015

Oratie Hester Dibbits

Op vrijdag 16 oktober 2015 zal prof. dr. Hester Dibbits haar oratie Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw uitspreken.

Professor Dibbits is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan het Center for Historical Culture. De leerstoel is namens het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ingesteld voor vier jaar. Naast haar hoogleraarschap is Dibbits verbonden aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. Hester Dibbits is twintig jaar lang onderzoeker geweest aan het Meertens Instituut.  Meer informatie.