Publicatiedatum: 22 augustus 2018

Oratie Marc van Oostendorp

Inaugurele rede van prof. dr. Marc van Oostendorp bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
 

Donderdag 25 oktober 2018 vanaf 15:45
Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen

Titel oratie: Spreken voor leken in 45 minuten

Beschrijving
Zelden is er zo geklaagd over de taalvaardigheid van Nederlanders, en zelden is taalvaardigheid zo belangrijk geweest. Dat geldt op allerlei niveaus, van praktisch opgeleid tot hoogopgeleid. In zijn oratie bespreekt Marc van Oostendorp er drie: het middelbaar onderwijs, de universiteiten en de studie Nederlands. Scholieren mopperen over een saai schoolvak. Universitair docenten klagen over slecht geschreven scripties. Ondertussen kampen de opleidingen Nederlands met teruglopende studentenaantallen.
De oplossing die Van Oostendorp voorstelt: leer leerlingen, studenten en vooral studenten Nederlands beter hoe taal werkt – in het dagelijks leven en in de literatuur. Alleen als je begrijpt hoe het werkt, kun je je echt goed uitdrukken en je aan elke situatie aanpassen. Het gevolg van zulke ‘bewuste geletterdheid’: het schoolvak knapt ervan op, studenten vinden hopelijk een manier om zich met plezier en op academisch niveau uit te drukken. Het Nederlands speelt een centrale rol bij veel van die geletterdheid – en de opleiding Nederlands dus ook.
 
Biografie
Marc van Oostendorp is hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit. Hij is de eerste hoogleraar die Academische Communicatie als aandachtspunt heeft. Marc van Oostendorp is gespecialiseerd in de dialectologie, fonologie en interlinguïstiek. Naast zijn hoogleraarschap blijft hij als senior-onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut van de KNAW.

Aanmelden voor het evenement kan via deze link.
Meer informatie