Publicatiedatum: 10 oktober 2018

Plusprogramma Nederlands

Hoe kunnen scholen met plusklassen ook plusprogramma’s voor het vak Nederlands maken? Die bestaan nog niet, maar er zijn mogelijkheden genoeg, volgens de sprekers deze avond. Met experts, wetenschappers én kunstenaars die het schoolvak Nederlands willen helpen verrijken houdt de Akademie van Kunsten een discussieavond voor docenten, leerlingen, ouders, neerlandici, beleidsmakers, journalisten, uitgevers, bestuurders en geïnteresseerden.

Met

Maria Barnas, dichter en beeldend kunstenaar
Daan Beeke, projectleider voortgezet onderwijs (havo/vwo), Stichting Lezen
Marja Blom, kwartiermaker regionale academische werkplaats, Universiteit Utrecht
Micha Hamel, componist en dichter
Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Marjan Kleverkamp, docent Nederlands Voortgezet Onderwijs bij Werkplaats Kindergemeenschap en Examinator staatsexamens Nederlands havo/vwo
Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Annette Portegies, uitgever bij Uitgeverij Querido
Gerdineke van Silfhout, vakexpert Taal in het Voortgezet Onderwijs, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO)
Nicoline van der Sijs, hoogleraar historische taalkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie, Universiteit Utrecht
Anne Vegter, dichter

Meer informatie en aanmelding

Kijk voor meer informatie op de website van de Akademie van Kunsten. Of neem contact op met Annelies ten Have, 020 551 0746.

U bent van harte welkom bij deze discussieavond. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website.