Publicatiedatum:

Presentatie: Woordenschatverwerving in het dialect en het Nederlands, versterkt het elkaar of juist niet?

Sinds februari 2014 zijn Leonie Cornips en Kirsten van den Heuij bezig met een onderzoek naar de cognitieve voordelen van meertaligheid bij tweetalige kinderen die naast het Nederlands ook een Limburgs dialect verwerven.

Op woensdag 28 januari 2015 zullen zij samen met Ryanne Francot en Meie Otten  de voorlopige bevindingen van hun onderzoek presenteren aan de Road veur 't Limburgs.  De vraag die centraal staat is: Hebben deze Nederlands-Limburgs sprekende kinderen een cognitief voordeel van hun meertaligheid? Zij zullen spreken over de variatie en complexiteit van woordenschatontwikkeling in het dialect in Limburg, gesproken door 4 t/m 9 jarigen anno 2014.

Heb je interesse om deze lezing in het Huis voor de Kunsten Limburg bij te wonen, dan ben je van harte welkom!

Het onderzoek sluit aan het VIDI-onderzoek Cognitive Development in Emerging Bilingualism (CoDEmBi) van Elma Blom van de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek wil zij cognitieve ontwikkelingen bij meertalige kinderen in kaart brengen en de diagnostisering van taalproblemen bij meertalige kinderen verbeteren. Turks-, Marokkaans- en Fries/Nederlandssprekende kinderen behoorden al tot de onderzoeksgroep. Leonie Cornips heeft hier nu dialectsprekende kinderen uit Limburg aan toegevoegd.

De subsidiegevers voor het Maastrichtse/Meertens onderzoeksproject zijn: SWOL (UM), Letteren & Kunst (UM), Taalcultuur in Limburg (UM), VIDI-grant Elma Blom (UU),Theoretische Taalwetenschap (UvA), Meertens Instituut en Road veur ‘t Limburgs.