Publicatiedatum: 14 november 2018

Promotie Nina Ouddeken

Nina Ouddeken deed aan het Meertens Instituut onderzoek naar transitiezones in dialectgebieden. Aan de Radboud Universiteit verdedigt zij haar proefschrift met de titel Voicing in transition. Laryngeal characteristics in West-Germanic and Italo-Romance dialects.

In gebieden waar veel contact is tussen talen leert de variatie in taalpatronen ons veel over het menselijk taalsysteem. In de Nedersaksische dialecten in Noord-Nederland en Noord-Duitsland zien we een middengebied met taalkundige eigenschappen van dialecten in het westen en het oosten. Dit kunnen we verklaren door taalcontact: sprekers in het middengebied nemen eigenschappen uit zowel het westen als het oosten over, waardoor hun dialect een middenvariant is tussen de dialecten in het westen en oosten. Tegelijkertijd verliezen ze ook contrasten die in het westen en oosten wel bestaan.
Maar dat is niet het hele verhaal. In Italiaanse taalvariëteiten op de grens tussen Emilia-Romagna en Toscane is juist een abrupte overgang zichtbaar. Omdat er wel contact is tussen sprekers uit de twee provincies, verwachten we ook hier een middengebied met kenmerken van beide taalsystemen. Andere factoren moeten dus ook een rol spelen, zoals de regionale oriëntatie van sprekers of de geografie van de regio.


Meer informatie