Publicatiedatum: 28 juni 2023

29 en 30 juni 2023: REEDS 2023 congres

REEDS 2023 is een tweedaags congres specifiek gericht op dialectsyntaxis: de studie van hoe dialecten verschillen in de manieren waarop woorden worden opgebouwd tot zinnen. Onderzoekers Marjo van Koppen en Jeroen van Craenenbroeck spelen een grote rol in de organisatie.

Het congres is de eerste grote fysieke bijeenkomst van REEDS (RE-Examining Dialect Syntax), een door FWO gesubsidieerd wetenschappelijk onderzoeksnetwerk dat 17 universiteiten en onderzoekscentra in Europa en de V.S. samenbrengt. Het gemeenschappelijke doel is om syntactische variatie in niet-standaard taalvariëteiten te onderzoeken, en dit vanuit een multidisciplinair perspectief dat inzichten vanuit de sociolinguïstiek, kwantitatieve linguïstiek, en formele syntaxis combineert.

REEDS 2023 is de eerste grote bijeenkomst van het onderzoeksnetwerk. Marjo van Koppen en Jeroen van Craenenbroeck, onderzoekers taalvariatie bij het Meertens Instituut, zullen het congres leiden en een inleiding geven over de toekomstplannen van REEDS.

Kijk voor het volledige programma op de REEDS-website.