Publicatiedatum:

Relict en Reliek: de fascinatie voor het residu

In deze lezing vertelt hoogleraar etnologie Peter Jan Margry u meer over relieken in de brede zin van het woord.

Peter Jan Margry gaat allereerst in op traditionele (rooms-katholieke) vormen van omgang met relikwieën, namelijk de lichamelijke overblijfselen van heiligen of de voorwerpen die aan hen hebben toebehoord. De toekenning van bijzondere betekenis en krachten aan objecten bestaat echter niet allen onder katholieken. In andere religies en culturen spelen ’sacrale' objecten ook een bijzondere rol. Ook in het (ogenschijnlijk) seculiere domein krijgen objecten regelmatig een betekenis die sterk aan de functie van relieken doet denken. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de haren of bezittingen van pop- en filmsterren en zelfs politici (denk aan Pim Fortuyn), maar ook de stekjes en takjes van de boom van Anne Frank vallen in die categorie. Historische objecten van ‘nationale' helden kunnen evenzeer de symbolische functie van reliek vervullen, zoals het zwaard waarmee Oldenbarnevelt werd onthoofd of het gehavende uniform van martelaar Van Speijk.

Meer informatie en aanmelden via de website van Museum Catharijneconvent

Foto: doos uit de collectie Pim Fortuyn (Meertens Instituut)