Publicatiedatum:

Sociolinguistics Circle

Sociolinguistics Circle is een initiatief van een groep sociolinguïsten die werkzaam is in het Nederlandse taalgebied. Het doel van deze conferentie is om studenten en onderzoekers op het gebied van taalvariatie en sociolinguïstiek in Nederland en Vlaanderen samen te brengen. Er ligt een belangrijke nadruk op studentenparticipatie; de conferentie is gratis toegankelijk voor onderzoekers van elk niveau.

Deadline voor abstracts

De eerste conferentie vindt plaats aan de Universiteit Groningen op 28 maart 2014. Abstracts voor lezingen en posters kunnen nu ingediend worden. Het onderwerp van het abstract moet aansluiten bij de variatielinguïstiek, sociolinguïstiek, linguïstische antropologie, dialectologie of een andere gerelateerde vakdiscipline. Abstracts van maximaal 300 woorden (inclusief referenties; Engelstalig of Nederlandstalig) kunnen ingediend worden via het e-mailadres sociolinguisticscircle@gmail.com. De deadline is 12 februari 2014.

 

Leonie Cornips (Meertens Instituut/Maastricht University)
Stefan Grondelaers (Radboud Universiteit Nijmegen)
Nanna Haug Hilton (Universiteit Groningen)
Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
Remco Knooihuizen (Universiteit Groningen)
Jos Swanenberg (Tilburg University)

Meer informatie: sites.google.com/site/sociolinguisticscircle