Publicatiedatum:

Interview met Sophie Elpers over haar boek ‘Wederopbouwboerderijen. Agrarisch erfgoed in de strijd over modernisering en traditie’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 9.000 boerderijen totaal verwoest. Dit gebeurde zowel tijdens de Duitse inval als aan het einde van de oorlog. Met name boerderijen in de Grebbelinie, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg werden getroffen. Al tijdens de bezetting werd een deel van de boerderijen hersteld, maar ook na 1945 vonden grote wederopbouwwerkzaamheden plaats. Sophie Elpers onderzocht deze zogeheten wederopbouwboerderijen uit de periode 1940-1955, waarin de strijd tussen traditie en modernisering als centraal kader fungeerde.
 
In 2019 verscheen het boek Wederopbouwboerderijen. Agrarisch erfgoed in de strijd over traditie en modernisering, 1940-1955. Hierin bespreekt Elpers de nauwe relatie tussen enerzijds debatten over plattelandsarchitectuur en anderzijds over hoe de toekomst van deze boerderijen moest worden weergegeven. Interessant hierbij is dat er niet één betrokken partij aan te wijzen is: zowel de Duitse bezetter als verschillende Nederlandse organisaties waren betrokken bij het wederopbouwproces. 

In gesprek met Sophie Elpers zal worden ingegaan op de grote vraagstukken rondom het wederopbouwproces. Welke actoren bemoeiden zich met de wederopbouwboerderijen, wat was de rol van moderniteit en traditie, wat is de rol van identiteit hierin en hoe kunnen wij dit vandaag de dag nog terugzien?

Meer informatie.