Publicatiedatum: 16 september 2015

Studiedag Het ritme van de stad met een lezing van Irene Stengs

Deze studiedag gaat over immaterieel erfgoed in de stad: over culturele processen in deze context en hoe je daar vanuit immaterieel erfgoedperspectief mee om kunt gaan.

Biedt de UNESCO-benadering van immaterieel erfgoed ruimte voor nieuwe, dynamische vormen van cultuur en vluchtige communities? Of staat het ritme van de stad haaks op de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel erfgoed?

Website: http://museumrotterdam.nl/ontdek/studiedag-het-ritme-van-de-stad

Met een lezing van Irene Stengs (10.50-11.10):

Topografiee╠łn van diversiteit en de politiek van erfgoedvorming

Historische ontwikkelingen en machtsverhoudingen bepalen gebruik en inrichting van
de stedelijke ruimte, inclusief hoe deze geclaimd wordt, bijvoorbeeld in de vorm van feesten, demonstraties, markten, religieuze ruimtes, ongeacht of deze formeel erkend of omstreden zijn. Het ‘in kaart brengen’ van deze culturele praktijken in relatie tot de plaats, tijd en ruimte waarin ze plaatsvinden kan licht werpen op processen van in- en uitsluiting en op topografiee╠łn van diversiteit die daar uit voortkomen. Hoe kunnen we (stedelijke) culturele praktijken in termen van (immaterieel) erfgoed begrijpen? Welke waarde voegt het begrip erfgoed toe (een vraag die met name relevant wordt als ‘alle cultuur’ als erfgoed lijkt te worden gewaardeerd). Voor welke betrokkenen is stedelijke cultuur vooral erfgoed?