Publicatiedatum: 13 juni 2016

Symposium Citizen Science

Wetenschappers doen steeds vaker een beroep op burgers bij hun onderzoeksprojecten – denk aan digitalisering van archieven, het in kaart brengen van dialecten, bodemdiertjes tellen of gegevens over fijnstof verzamelen. Dit symposium gaat over kwesties waar de wetenschapper gedurende zo'n project mee te maken krijgt: wat kost het, hoe zit het met de kwaliteit van de gegevens, kan een leek meer dan data intypen en vogels tellen, en hoe bouw je een echte community?

Credits afbeelding: Lightbulb Rainbow door Drew Coffman op Flickr (CC 2.0)

 

Programma  

13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Wat is citizen science en wat moeten we er mee?, Tine De Moor, Universiteit Utrecht
14.00 uur Sprekende voorbeelden uit de praktijk (15 minuten)
  Wetenschap naar de burger: aantrekkingskracht van aaibaarheid – Wim van der Putten, Nederlands Instituut voor Ecologie (KNAW) en Wageningen University & Research centre
  Wat kost dat, citizen science? – Hester Volten, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Zijn patiënten ook ‘citizen scientists’? – Gerard van Oortmerssen, Tilburg University
  Heeft de burger er zelf ook nog wat aan? – Lea den Broeder, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  19e-eeuwse schrijfsters; 21e-eeuwse lezeressen – Suzan van Dijk, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW)
15.15 uur De KNAW en citizen science – Nicoline van der Sijs, Meertens Instituut (KNAW) en Radboud Universiteit Nijmegen
15.30 uur Pauze
16.00 uur Citizen science en het wetenschapsbeleid – Wiljan van den Akker, Universiteit Utrecht
16.15 uur Debat onder leiding van Tine De Moor
16.45 uur Lancering en presentatie www.iedereenwetenschapper.nl – José van Dijck, president KNAW
17.00 uur Presentatie resultaten van de enquête onder onderzoekers en EOS-platform 'Iedereen wetenschapper!’ – Raf Scheers, EOS wetenschap
  Standpunt over citizen science – Tine Huyse en Violet Soen, Jonge Academie (Vlaanderen)
17.15 uur Nabeschouwing, Frits van Oostrom, Universiteit Utrecht
17.30 uur Borrel en presentaties van citizen-scienceprojecten
18.30 uur Einde bijeenkomst

 
 Aanmelden via de website van de KNAW