Publicatiedatum: 8 december 2014

Symposium ‘Hazes’

Symposium n.a.v. het verschijnen van het nieuwjaarsboekje Het fenomeen Hazes: een venster op Nederland, geschreven door Irene Stengs.

Het Meertens Instituut brengt jaarlijks een nieuwjaarsboekje uit, een boekje waarin een van de onderzoekers voor een breder publiek verslag doet van zijn of haar onderzoek. Het nieuwjaarsboekje van 2015 is getiteld: Het fenomeen Hazes: een venster op Nederland.

In het kader van de presentatie van dit boekje op 5 januari a.s. wordt op het Meertens Instituut een kort symposium over ‘Hazes’ georganiseerd (14.00-16.00). De bijeenkomst zal bestaan uit een inhoudelijke presentatie over Het fenomeen Hazes door Irene Stengs, gevolgd door een paneldiscussie met Louis Grijp (hoogleraar Nederlandse liedcultuur aan de Universiteit van Utrecht en senior onderzoeker bij het Meertens Instituut), Warna Oosterbaan (auteur van diverse boeken en journalist bij NRC Handelsblad), en René Boomkens (cultuurfilosooof en hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen aan de UvA). Tot slot kunnen de andere aanwezigen zich met vragen en opmerkingen in de discussie mengen.

Met dergelijke inhoudelijke bijeenkomsten wil het Meertens Instituut de uitwisseling tussen de wetenschap en de samenleving vergroten. Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen wordt u vriendelijk verzocht u aan te melden bij Irene Stengs (irene.stengs@meertens.knaw.nl).

Toegang gratis. 

Routesbeschrijving

________

Het fenomeen Hazes: een venster op Nederland

Sinds zijn overlijden is Hazes een steeds prominenter fenomeen geworden binnen de hedendaagse populaire cultuur van Nederland. Achteraf blijkt het roemruchte afscheidsconcert André Bedankt, op 27 september 2004 in de Amsterdam ArenA, slechts de afrap te zijn geweest voor een jarenlange opeenvolging van met Hazes verbonden culturele producties: biografieën, een standbeeld, herdenkingsconcerten, televisieprogramma's, een musical en binnenkort ook een speelfilm. De figuur van André Hazes spreekt kennelijk wijd en zijd tot de verbeelding. Maar wat maakt Hazes zo aansprekend?

Dit boekje probeert antwoord te geven op die vraag. Daarbij gaat het niet zozeer over ‘de man Hazes’ of zijn leven, maar over wat hier als ‘het fenomeen Hazes’ wordt aangeduid. Het fenomeen Hazes maakt een aantal bredere verschijnselen uit de hedendaagse Nederlandse samenleving zichtbaar, waarvan BN’er-cultuur, meezingcultuur, en herdenkingscultuur de meest bepalende zijn. Bovendien biedt Hazes een uitstekende illustratie van het belang dat tegenwoordig wordt gehecht aan ‘echtheid’ of ‘authenticiteit’, en de centrale plaats van emotie daarbij.