Publicatiedatum: 11 juni 2015

Symposium Woordenboek en Maatschappij

De Fryske Akademy organiseert op dinsdagmiddag 16 juni 2015 het symposium 'Woordenboek en Maatschappij'. Tijdens dit symposium wordt de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten van het Meertens Instituut gelanceerd.

Afscheid Anne Dykstra

Met dit symposium wordt afscheid genomen van lexicograaf Anne Dykstra, die meer dan dertig jaar aan de Fryske Akademy verbonden was. Het symposium vindt plaats in De Koperen Tuin te Leeuwarden en begint om 14.30 uur.
De vier lezingen rondom het thema 'woordenboek en maatschappij' bieden inzicht in de achtergronden en in de positie van verschillende woordenboektypen in de hedendaagse informatiemaatschappij.

Lancering elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

Taalkundige Nicolien van der Sijs, verbonden aan het Meertens Instituut en de Radboud Universiteit Nijmegen, houdt de openingslezing: 'Een elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) voor de maatschappij en de wetenschap'. Deze databank is door haar opgezet, met de bedoeling dat zoveel mogelijk taalkundigen en in taal geïnteresseerden alle Nederlandse dialectwoordenboeken op één centraal punt kunnen raadplegen. De eWND zal op het symposium worden gelanceerd. Hij is nu reeds te bezoeken maar de zoekfunctie wordt pas op 16 juni opengesteld.

Als tweede komt vertaler/taalkundige Anne Popkema aan het woord. In 2010 was hij keynote spreker op het door de Fryske Akademy georganiseerde internationale EURALEX-congres in Leeuwarden, met de lezing 'State of the Art of the Lexicography of European Lesser Used or Non-State Languages'. In zijn lezing op het symposium 'Woordenboek en Maatschappij' geeft hij hier een vervolg aan door verslag te doen van zijn onderzoek naar woordenboeken van de oudere taalfases van Europese minderheidstalen.

‘Er verandert alweer niets’

Na de pauze is het woord aan spelllinsdeskundige Rik Schutz van de Nederlandse Taalunie, die zich jarenlang heeft bezig gehouden met Het Groene Boekje. Het onderwerp van de bijdrage van Schutz is: ‘Er verandert alweer niets aan de spelling in 2015’. Het lezingendeel van het symposium wordt besloten door Anne Dykstra met ‘Harmless drudges? Tocht it net!’. Hij gaat daar bij in op de invloede die lexicografen door middel van hun woordenboeken uitoefenen op taal en maatschappij. Al laatste komt Harmen Akerboom van Provincie Fryslân aan het woord. Hij was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de spellingsaanpassingen van het Fries.

Deelnemen

Wie deel wil nemen aan het symposium ‘Woordenboek en Maatschappij’, kan zich opgeven bij de Fryske Akademy via baly@fryske-akademy.nl of tel. (058) 213 14 14.

Over de Fryske Akademy

De Fryske Akademy doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Friese taal en maatschappij, meertaligheid en regionale geschiedenis. Het instituut geeft boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseert symposia, lezingen en congressen. De Akademy is sinds 1992 gelieerd aan de Koninklijke Nederlanse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Het programma van het symposium is hier te vinden.