Publicatiedatum:

Themabijeenkomst Consortiavorming Levend Verleden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor kennis-, erfgoedinstellingen en bedrijven die een consortium willen vormen rond thema’s onder de NWA-route Levend Verleden en een aanvraag willen indienen bij de 2019-call of later. Deze thema’s moeten gericht zijn op het realiseren van de onderzoeksvragen zoals geformuleerd in de Portfoliotekst.

De 2019-ronde van de Nationale Wetenschapsagenda wordt in maart opengesteld door NWO, met een deadline voor indiening van vooraanmeldingen voor de zomervakantie. Exacte data zullen bij publicatie van de call worden gepubliceerd op de website van NWO.

De bijeenkomst staat open voor iedereen die zou willen bijdragen aan de eerder gevormde thema's Sprekend Nederland en Citizen Science, of nieuwe aan Levend Verleden gerelateerde thema’s willen exploreren en consortia willen oprichten. Aanmelden van nieuwe thema's kan bij patricia.alkhoven@meertens.knaw.nl of hvdpoel@beeldengeluid.nl. 

Wij geven u deze middag een update van de laatste ontwikkelingen binnen de Nationale Wetenschapsagenda, de calls en condities en zullen uw vragen beantwoorden. Daarna gaan we uiteen om aan consortia te werken aan verschillende werktafels. Er zijn al een paar thema’s bekend. Aan de andere tafels kunnen deelnemers die nog aan het begin staan om consortia te vormen hun plannen en wensen delen en zo wellicht advies en/of partners vinden.