Onderzoeksgroepen

De studie van taal en cultuur staat centraal in het onderzoek aan het Meertens Instituut. Taal wordt met name onderzocht in de onderzoeksgroep Linguïstiek en Taalvariatie, terwijl het cultuuronderzoek grotendeels plaatsvindt binnen de onderzoeksgroep Etnologie en Orale Cultuur. Daarnaast wordt een groot deel van het interdisciplinaire onderzoek verricht in de context van het overkoepelende KNAW Humanities Cluster. Onder deze paraplu zijn twee aparte, instituutsoverstijgende onderzoekslabs opgezet: NL-Lab en DHLab.