NL-Lab

NL-Lab is een onderzoeksgroep van het KNAW Humanities Cluster, opgericht door het Meertens Instituut en het Huygens Instituut in 2019. NL-Lab ontwikkelt onderzoek naar Nederlandse cultuur en identiteit in heden en verleden. Hoe wordt nationale identiteit gemaakt en gevoeld? Hoe praat Nederland, hoe smaakt Nederland, hoe vertelt Nederland zijn geschiedenis? Waar en voor wie staat Nederlandse identiteit op het spel? NL-Lab bundelt expertise uit verschillende kennisvelden om met behulp van innovatieve onderzoeksmethodes nieuwe perspectieven te ontwikkelen op deze urgente kwesties.

Op deze pagina vind je de projecten van NL-Lab waar het Meertens Instituut nauw bij betrokken is, evenals verbonden Meertens Instituut-onderzoekers. Voor alle projecten, medewerkers en partners van NL-Lab, zie de eigen website van NL-Lab.

Onderzoeksprojecten