Stageplaats bij het Meertens Instituut: communicatie tussen mens en dier

In dit project zijn we op zoek naar stagiaires die onderzoek willen verrichten naar de manier waarop mensen en dieren met elkaar communiceren. Het doel is te onderzoeken hoe we niet-menselijke taal binnen sociolinguïstische en/of linguïstisch antropologische theoretische invalshoeken als taal kunnen conceptualiseren. Het tweede doel is om door veldwerk empirische data te verzamelen.

Van de stagiaire wordt verwacht dat zij/hij bijdraagt aan een literatuuroverzicht over dit onderwerp en zich theoretisch verdiept in de manier waarop taal op een niet antropocentrische manier te conceptualiseren is. De stage omvat een belangrijke veldwerkcomponent (audio- en/of video-opnamen) waarin communicatie tussen mens en dier vastgelegd wordt: dit kan communicatie met eigen poes, hond of paard of vogel of vis zijn maar ook tussen boeren en/of liefhebbers en koeien/varkens/kippen/vissen/vogels etc. Scriptiebegeleiding hoort tot de mogelijkheden.

Het stageproject vormt onderdeel van een nieuw onderzoeksproject van de begeleider naar communicatieve praktijken tussen boeren en koeien (in Engels hieronder)

Interspecies communication: how do cows and farmers communicate?
In my new research project, I am examining interspecies communicative practices. Drawing on fieldwork in dairy farms, the aim is to find out how human and non-human animals, that is, farmers and cows, respectively communicate together to make successful farming possible with wellbeing for both ‘specie(s)’. The project is part of the broad posthuman enterprise (Haraway 2016) that questions ‘the assumed universality of human experience and why and how we draw particular distinctions between humans and other animals’ (Pennycook 2018). In Western notions of mind and self (Argent 2012), language is considered as what makes us human (Radboud website). The ownership of non-human animals like cows (Gary & Charlton 2017:29) and seeing cows as meat and milk producers only inform our thoughts that human and non-human animal interests are not alike (Meijer 2017). Research into interspecies communicative practices provides a new lens on the concept of language: instead of asking which species have language, the question becomes how may language actually work? (De Waal and Ferrari 2010, Meijer 2016).

References
• Argent, Gala 2012. Toward a Privileging of the Nonverbal Communication, Corporeal Synchrony, and Transcendence in Humans and Horses. Experiencing animal minds. An anthology of animal-human encounters. Smith, Julie A. & Robert W. Mitchell (eds). New York: Columbia University Press. 111-128.
• De Waal, B. M. and Pier Francesco Ferrari. 2010. Towards a bottom-up perspective on animal and human cognition. Trends in cognitive science vol. 14 (5): 201-207.
• GaryL. Francione and Anna E. Charlton. 2017. Animal rights. In: Kalof, Linda (eds.) 2017. The Oxford Handbook of Animal Studies, p 29.
• Haraway, Donna J. 2016. Staying with the trouble. Making kin in the Chthulucene. Duke University Press.
• Meijer, Eva. 2017. De soldaat was een dolfijn. Amsterdam: Cossee.
• Meijer, Eva. 2016. Dierentalen. Isvw Uitgevers.
• Pennycook, Alastair. 2018. Posthumanist Applied Linguistics. Routledge
• Website Radboud University, Faculty of Arts, Centre for Language Studies: https://www.ru.nl/cls/our-research/about-our-research-0/ (accessed 21-09-2018).

Werkzaamheden
De taken van de stagiair(e) zijn de volgende:
• Een inventarisatie maken van literatuur over communicatie tussen mens-dier;
• Voor eigen onderzoekscomponent:
o Theoretische reflectie hoe concept taal te ontdoen van antropocentrisme;
o Het verrichten van veldwerk en het analyseren van de data binnen taalwetenschappelijke, antropologische, sociologische invalshoek;

Studierichting
Studenten uit de volgende studierichtingen worden van harte uitgenodigd te reageren:
Sociolinguïstiek, linguïstische antropologie, sociologie, cultuurwetenschappen

Praktische informatie
Het betreft een onderzoeksstage, waarbij een week van 28 uur als 1 studiepunt telt. De aanbevolen stageduur bedraagt drie maanden.
Het Meertens Instituut biedt een stagevergoeding, werkplek en begeleiding.

Begeleiding
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Prof. dr. Leonie Cornips, leonie.cornips@meertens.knaw.nl, tel. 020-4628500

Meertens Instituut
Oudezijds Achterburgwal 185,
1012 DK Amsterdam
tel: (020) 462 85 00