Gender en identiteit in varianten van het Nederlands

Projectbeschrijving

Het grammaticale geslacht in het Nederlands is in rap tempo aan het veranderen. Waar een aantal jaar geleden mensen nog zeiden het meisje dat ik gezien heb hoor en lees je nu toch steeds vaker het meisje die ik gezien heb. In jongerentalen zien we die verschuiving zelfs nog prominenter het meisje wordt daar de meisje.

Het is de vraag welke factoren deze taalverandering sturen. Om dat te bepalen onderzoeken we de gendermarkering van sprekers van twee belangrijke dialectgebieden: het Brabants en het Limburgs. We onderzoeken hoe de grammaticale aspecten van geslachtsmarkering (zoals woordbouw, zinsbouw en fonologie) een rol spelen bij deze taalverandering, we brengen dit in verband met de sociaal-dynamische factoren van die verandering, zoals identiteitsvorming en agency.

Profiel van de stagiair(e)

Studenten met expertise in een of meer van de volgende disciplines worden uitgenodigd om te solliciteren: Nederlandse taalkunde, Taalwetenschap, Sociolinguïstiek, Dialectologie, Taalvariatie.

Werkzaamheden

Tijdens deze onderzoeksstage formuleert de stagiair een onderzoeksvraag, ontwikkelt een vragenlijst en verzamelt data van een of meerdere dialecten, transcribeert en verrijkt en interpreteert die data.

Praktische informatie

Het betreft een onderzoeksstage, waarbij een week van 28 uur als 1 studiepunt telt. De aanbevolen stageduur bedraagt drie maanden. Het Meertens Instituut biedt een werkplek, begeleiding en een onkostenvergoeding (reiskosten op basis van de reiskostenregeling KNAW en een stagevergoeding van 200 euro per maand bij een volledige stage).

Begeleiding
Voor meer informatie of voor aanmelding/sollicitatie (met CV en motivatiebrief) kunt u contact opnemen met prof. dr. Leonie Cornips en prof. dr. Marjo van Koppen, e-mail: leonie.cornips@meertens.knaw.nlen marjo.van.koppen@meertens.knaw.nl. Deze stage vindt plaats in samenwerking met prof. Dr. J. Swanenberg (Tilburg University/Erfgoed Brabant).