Stageplaats bij het Meertens Instituut: Taalvariatie onder jongeren op Twitter

Voor de onderzoeksgroep Taalvariatie zoekt het Meertens Instituut van de KNAW:

1 stagiair (m/v/d)

Jongerentaal in Nederland is een bijzonder veranderlijk taalfenomeen dat hoogst interessant is. We kennen allemaal wel woorden die typisch voor jongerentaal zijn, van ziek in de zin van ‘heel goed’ tot een straattaalwoord als skeer (blut, armoedig) dat uit het Sranan Tongo komt. Vaak weten we niet waar en wanneer zulke woorden in gebruik gekomen zijn en hoe ze zich verspreiden in tijd en ruimte. Een groot corpus sociale-mediataal kan uitkomst bieden en meer vertellen over de snelle veranderingen die typisch voor het taalgebruik van jongeren zijn.

Het doel van dit stageproject is om te achterhalen hoe de taal van jongeren varieert en welke invloeden we in jongerentaal kunnen vinden van dialect/regionale talen en (vreemde) talen zoals Arabisch, Turks, Engels etc. Je onderzoek bestaat uit het selecteren en analyseren van data uit een reeds bestaand, omvangrijk corpus van Nederlandse en Belgische tweets tussen 2006 en 2020.

Werkzaamheden
De taken van de stagiair zijn de volgende:
• Data (talige data incl. hun gebruikscontext) verzamelen uit een corpus van online (Twitter) taalgebruik.
• De data annoteren voor een aantal contextvariabelen (topic, interactionele status, ironie, stoer doen,…) en persoonsvariabelen (regio, geslacht, leeftijd,… van de tweeter).
• Het ontstaan en de verspreiding van jonger taalgebruik in kaart brengen en analyseren op basis van de geannoteerde predictoren.

Het betreft een onderzoeksstage, waarbij 28 uur als 1 studiepunt telt. De aanbevolen stageduur is drie maanden. De begeleiders zijn Stefan Grondelaers en Jos Swanenberg.

Wat vragen wij?
We nodigen (R)MA-studenten uit de volgende studierichtingen van harte uit om te reageren: Communicatiewetenschappen en Taalwetenschappen; ook studenten met een computationele achtergrond die in data mining geïnteresseerd zijn, zijn welkom om te reageren.

Wat bieden wij?
Het Meertens Instituut biedt een bescheiden stagevergoeding, werkplek en begeleiding. Scriptiebegeleiding hoort tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Jos Swanenberg: jos.swanenberg@meertens.knaw.nl

Meertens Instituut
Oudezijds Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam