Bruin, drs. M.J. de (Martine)

Project Manager & Expert Scientific Information
E-mail:
martine.de.bruin@meertens.knaw.nl
Telephone:
020 4628 513

Biography

more information

cv: download pdf

2019

van Kranenburg, P. De Bruin, M. J. & Volk, A. (2019). Documenting a song culture: the Dutch Song Database as a resource for musicological research. International Journal on Digital Libraries, 20, 13-23. https://doi.org/10.1007/s00799-017-0228-4
van Kranenburg, P. & De Bruin, M. J. (2019). The Meertens Tune Collections: MTC-FS-INST 2.0. Meertens Online Reports, 2019(1).

2016

De Bruin, M. J. (2016). In memoriam Prof. Dr. Louis Peter Grijp (23.1.1954-09.01.2016). Volkskunde, 117(2), 187-190.

2014

van Kranenburg, P. de Bruin, M. J. Grijp, L. P. & Wiering, F. (2014). The Meertens Tune Collections. Meertens Online Reports, 2014(1).

2011

de Bruin, M. J. (2011). Twee liedverzamelaars: Pol Heyns en Ate Doornbosch. Volkskunde, 112(4), 333-338.

2004

2002

2007

de Bruin, M. J. (2007). [Review of: R. Kammelar (2004) Het monster van de oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 123(2), 176-177.

2010

de Bruin, M. J. (2010). De Nederlandse Liederenbank. In M. Beirens, E. Kempers, & H. Moyson (Eds.), Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland (pp. 285-289). Acco.

2008

de Bruin, M. J. (2008). Een nóg ouder geuzenliedboek: signalement van de druk [1576-1577] met de oudst bekende Nederlandse Wilhelmustekst. In L. P. Grijp, & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal: het Nederlandse lied in de middeleeuwen (pp. 231-250). Amsterdam University Press.
de Bruin, M. J. (2008). Een profeet uit het Oosten: spiritualist Hendrik Niclaes en de Nederlandse liedcultuur. In L. P. Grijp, & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal: het Nederlandse lied in de middeleeuwen (pp. 219-230). Amsterdam University Press.

2006

de Bruin, M. J. & Grijp, L. P. (2006). Amsterdam Arena, 27 september 2004: De doodskist van André Hazes bereikt de middenstip: Van levenslied tot smartlap. In L. Grijp (Ed.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden: Een vervolg, 2000-2005 (pp. 947-953). Amsterdam University Press.

2002

de Bruin, M. J. (2002). “Hoepsa! Fibele! Krakeling! De kermis is een aardig ding.” Rolzeilen, liedbladen en het kermislied. In J. Jacobs (Ed.), Kennis, kunstjes en kunnen. Kermis: de wondere wereld van glans en glitter (pp. 22-33). Uitgeverij SUN.

2001

de Bruin, M. J. (2001). Luik 1578: De driejarige Fransje Vanden Cruycen zingt een lang lied over de martelaren van Gorkum: Geuzen- en anti-geuzenliederen. In L. Grijp (Ed.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden Amsterdam University Press-Salome, Pelckmans, Meertens Instituut, Koninklijke Vereniging voor Nederl.

2020

de Bruin, M. J. Verhoeven, G. & de Wild, R. (2020). Songbook van Ruud de Wild: Reis door de geschiedenis van het Nederlandse lied. Walburg Pers.

2017

Kestemont, M. Stronks, E. De Bruin, M. J. & de Winkel, T. (2017). Van wie is het Wilhelmus? De auteur van het Nederlandse volkslied met de computer onderzocht. (Nieuwjaarspublicaties; No. [15]). Amsterdam University Press.

2010

de Bruin, M. J. (2010). Meedeiners & moordliederen. (Het Alledaagse leven: tradities en trends in Nederland). Uitgeverij Waanders.

2006

Grijp, L. P. & de Bruin, M. J. (2006). De kist van Pierlala: Straatliederen uit het geheugen van Nederland. Bert Bakker.

2001

de Bruin, M. J. Oosterman, J. & Strijbos, C. B. M. (2001). Repertorium van het Nederlandse Lied tot 1600: Repertory of Dutch songs until 1600. Meertens Instituut / Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

2016

M.J. de Bruin (2016). The Dutch Song Database: from card catalog tot Music Information Retrieval. 04-10-2016. (ESTS 2016 / DiXiT 3)
M.J. de Bruin (2016). The Dutch Song Database. 13-05-2016. (Transmission of Tunes and Tales)

2014

M.J. de Bruin (2014). Presentatie Ducth Songs On Line (DSOL). 19-06-2014. (Presentatie ter afronding van project Dutch Songs On Line (DSOL))

2013

M.J. de Bruin (2013). Workshop DSOL. 21-06-2013. (Dag van het Nederlandse Lied, Amsterdam)

2012

M.J. de Bruin (2012). Dutch Songs On Line. 17-10-2012. (Identities, Intertextuality and Performance in Song Culture (c. 1500 – c. 1800), Amsterdam)
M.J. de Bruin (2012). Curating the Dutch Song Database – in retrospect. 30-09-2012. (Informatiesessie Clarin-nl call 4, Amsterdam)

2011

M.J. de Bruin (2011). Curating the Dutch Song Database. 09-02-2011. (Kick-off Clarin-nl call 2, Utrecht)

2010

M.J. de Bruin (2010). Introduction to the Dutch Song database. 05-07-2010. (International Ballad Conference, Amsterdam)
M.J. de Bruin (2010). Presentatie Top 100 van populaire liedbronnen. 10-05-2010. (Dag van het Nederlandse Lied (symposium Dutch Songs On Line), Utrecht)
M.J. de Bruin (2010). On Dutch Songs and the Combination of Datasets and Techniques. 09-04-2010. (Annual Meeting of the Renaissance Society of America, Venetië)
M.J. de Bruin (2010). Selling the song; musical performance of broadside ballads in the Netherlands. 16-01-2010. (Congres ‘Pedlars, Pamphlets and the Popular Press’, Utrecht)

2009

M.J. de Bruin (2009). How the Dutch revalued the tearjerker. 16-07-2009. (39th International Ballad Conference, Minsk)
M.J. de Bruin (2009). Advanced research tools for the Database of Dutch Songs in the Meertens Institute, Amsterdam.. 08-07-2009. (Music: Notation and Sound. Conference of the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) and the International Musicological Society (IMS), Amsterdam)

2007

M.J. de Bruin (2007). De Nederlandse Liederenbank en het internet. 10-05-2007. (Dutch songs on line, Universiteit Utrecht, Utrecht)

2004

M.J. de Bruin (2004). Van straatzangers en digitale liedbladen. 15-05-2004. (Voorjaarsbijeenkomst KVNM, Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Den Haag)
M.J. de Bruin (2004). Het vaderland in het liedblad. 23-01-2004. (Symposium Straatliederen (ter gelegenheid van de afronding en presentatie van het project Straatlied, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

2001

M.J. de Bruin (2001). Presentatie Onderzoeksplan.. 17-11-2001. (Vergadering Wetenschapscommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Meertens Instituut, Amsterdam)
M.J. de Bruin (2001). Presentatie Nederlandse Liederenbank / Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. 17-10-2001. (Het Nederlandse Lied tot 1600, Koninklijke Nederlandse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent)
M.J. de Bruin (2001). Workshop Nederlandse Liederenbank. 02-09-2001. (Het Nederlandse Lied tot 1600, Academiegebouw, Utrecht)
M.J. de Bruin (2001). Een profeet uit het Oosten: De liederen van Hendrik Niclaes. 01-09-2001. (De verborgen schatten van het Nederlandse lied tot 1600, Academiegebouw, Utrecht)

2019

M.J. de Bruin (2019). Bezongen boeren. 12-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)

2018

2017

2016

M.J. de Bruin (2016). De muziekcollecties van het Meertens Instituut. 17-11-2016.

2015

M.J. de Bruin (2015). De Smartlap & Zangeres zonder Naam. 02-10-2015. (Muziek op het Meertens. Open dag Meertens Instituut. Wetenschapsdag.)

2014

M.J. de Bruin (2014). Korte presentatie project ‘Camerata Trajectina in de Nederlandse Liederenbank’. 30-11-2014. (Jubileumconcert Camerata Trajectina)
M.J. de Bruin (2014). De Nederlandse Liederenbank: van een Suverlijc boecxken tot Shaffy. 11-04-2014. (Jaarvergadering P.A. Tielestichting, Amsterdam, UvA Bijz. Collecties)

2012

M.J. de Bruin (2012). WITCHCRAFT+. 03-12-2012. (Digitaal Erfgoedconferentie 2012, Rotterdam)
M.J. de Bruin (2012). De Nederlandse Liederenbank en Vlaanderen. 16-11-2012. (Dag van het muzikaal erfgoed 2012 – volksmuziek, Brussel)

2011

M.J. de Bruin (2011). Moord- en brandliederen van Frans Rombouts. 13-10-2011. (Conflicten en gevechten: Lezingencyclus 2011-2012, Roosendaal)

2010

M.J. de Bruin (2010). Presentatie WITCHCRAFT-plus. 18-03-2010. (ICTDelta congres, Rotterdam)

2009

M.J. de Bruin (2009). De Nederlandse Liederenbank. 06-04-2009. (Themadag rond best practices uit de muzikale erfgoedsector, Antwerpen)

2008

M.J. de Bruin (2008). Posterpresentatie Dutch Folksongs as Musical Content. 09-12-2008. (Digitaal Erfgoedconferentie 2008, Rotterdam)
M.J. de Bruin (2008). Demonstratie Zingende Kaart. 06-12-2008. (Presentatie Onder de Groene Linde, Utrecht)
M.J. de Bruin (2008). Smartlappen. 21-05-2008. (Studium Generale, reeks: Hoge en lage cultuur, Utrecht)

2007

M.J. de Bruin (2007). Opening (samen met Ate Doornbosch) en demonstratie Nederlandse Liederenbank Online. 17-06-2007. (Nederlandse Liederenbank online & Collectie Harrie Franken naar KNAW, Meertens Instituut, Amsterdam)
M.J. de Bruin (2007). WITCHCRAFT (What Is Topical in Cultural Heritage: Content-based Retrieval Among Folksong Tunes). 23-05-2007. (Digitaal Verhaal (SenterNovem), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum)

2006

M.J. de Bruin (2006). Amsterdam als wieg van het levenslied. 11-12-2006. (Bijeenkomst Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Lezingen Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam)

2004

M.J. de Bruin (2004). Opening en demonstratie website Straatliederen. 23-01-2004. (Symposium Straatliederen (ter gelegenheid van de afronding en presentatie van het project Straatlied, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

2002

M.J. de Bruin (2002). Levensliederen en smartlappen in Amsterdam. 19-05-2002. (Jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Muziekbibliothecarissen, Amsterdams Archief, Amsterdam)

2022

Meder, T. (Consultant), & de Bruin, M. J. (Consultant). (2022). Lagelieder: Podcast. Digital or Visual Products https://www.nporadio5.nl/podcasts/lagelieder

2021

2019

De Bruin, M. J. (Author/Maker), Stronks, E. (Author/Maker), van den Hove, M. (Author/Maker), Ganzevoort, E. (Author/Maker), & van Tongeren, W. (Author/Maker). (2019). How to Wilhelmus. Website https://howtowilhelmus.nl/

Publications

2019

van Kranenburg, P. De Bruin, M. J. & Volk, A. (2019). Documenting a song culture: the Dutch Song Database as a resource for musicological research. International Journal on Digital Libraries, 20, 13-23. https://doi.org/10.1007/s00799-017-0228-4
van Kranenburg, P. & De Bruin, M. J. (2019). The Meertens Tune Collections: MTC-FS-INST 2.0. Meertens Online Reports, 2019(1).

2016

De Bruin, M. J. (2016). In memoriam Prof. Dr. Louis Peter Grijp (23.1.1954-09.01.2016). Volkskunde, 117(2), 187-190.

2014

van Kranenburg, P. de Bruin, M. J. Grijp, L. P. & Wiering, F. (2014). The Meertens Tune Collections. Meertens Online Reports, 2014(1).

2011

de Bruin, M. J. (2011). Twee liedverzamelaars: Pol Heyns en Ate Doornbosch. Volkskunde, 112(4), 333-338.

2004

2002

2007

de Bruin, M. J. (2007). [Review of: R. Kammelar (2004) Het monster van de oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 123(2), 176-177.

2023

de Bruin, M. J. (2023). Een kijkje in de keuken van het Meertens Instituut: Collectie: Onder de Groene Linde. In J. Brouwer, M. van Erp, M. Hendriksen, R. Ibáñez Martín, O. Leonhard, & I. van Renswoude (Eds.), Wat schaft de pot?: Eetcultuur in Nederland door de jaren heen (pp. 57-58). Uitgeverij Sterck & De Vreese.
de Bruin, M. J. (2023). Een kijkje in de keuken van het Meertens Instituut: Collectie: Oude en kostbare werken in de bibliotheek van het Meertens Instituut. In J. Brouwer, M. van Erp, M. Hendriksen, R. Ibáñez Martín, O. Leonhard, & I. van Renswoude (Eds.), Wat schaft de pot?: Eetcultuur in Nederland door de jaren heen (pp. 74-75). Uitgeverij Sterck & De Vreese.
Jansen, L. & de Bruin, M. J. (2023). Een kijkje in de keuken van het Meertens Instituut: Inleiding. In J. Brouwer, M. van Erp, M. Hendriksen, R. Ibáñez Martín, O. Leonhard, & I. van Renswoude (Eds.), Wat schaft de pot?: Eetcultuur in Nederland door de jaren heen (pp. 39-40). Uitgeverij Sterck & De Vreese.

2010

de Bruin, M. J. (2010). De Nederlandse Liederenbank. In M. Beirens, E. Kempers, & H. Moyson (Eds.), Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland (pp. 285-289). Acco.

2008

de Bruin, M. J. (2008). Een nóg ouder geuzenliedboek: signalement van de druk [1576-1577] met de oudst bekende Nederlandse Wilhelmustekst. In L. P. Grijp, & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal: het Nederlandse lied in de middeleeuwen (pp. 231-250). Amsterdam University Press.
de Bruin, M. J. (2008). Een profeet uit het Oosten: spiritualist Hendrik Niclaes en de Nederlandse liedcultuur. In L. P. Grijp, & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal: het Nederlandse lied in de middeleeuwen (pp. 219-230). Amsterdam University Press.

2006

de Bruin, M. J. & Grijp, L. P. (2006). Amsterdam Arena, 27 september 2004: De doodskist van André Hazes bereikt de middenstip: Van levenslied tot smartlap. In L. Grijp (Ed.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden: Een vervolg, 2000-2005 (pp. 947-953). Amsterdam University Press.

2002

de Bruin, M. J. (2002). "Hoepsa! Fibele! Krakeling! De kermis is een aardig ding." Rolzeilen, liedbladen en het kermislied. In J. Jacobs (Ed.), Kennis, kunstjes en kunnen. Kermis: de wondere wereld van glans en glitter (pp. 22-33). Uitgeverij SUN.

2001

de Bruin, M. J. (2001). Luik 1578: De driejarige Fransje Vanden Cruycen zingt een lang lied over de martelaren van Gorkum: Geuzen- en anti-geuzenliederen. In L. Grijp (Ed.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden Amsterdam University Press-Salome, Pelckmans, Meertens Instituut, Koninklijke Vereniging voor Nederl.

2020

de Bruin, M. J. Verhoeven, G. & de Wild, R. (2020). Songbook van Ruud de Wild: Reis door de geschiedenis van het Nederlandse lied. Walburg Pers.

2017

Kestemont, M. Stronks, E. De Bruin, M. J. & de Winkel, T. (2017). Van wie is het Wilhelmus? De auteur van het Nederlandse volkslied met de computer onderzocht. (Nieuwjaarspublicaties; No. [15]). Amsterdam University Press.

2010

de Bruin, M. J. (2010). Meedeiners & moordliederen. (Het Alledaagse leven: tradities en trends in Nederland). Uitgeverij Waanders.

2006

Grijp, L. P. & de Bruin, M. J. (2006). De kist van Pierlala: Straatliederen uit het geheugen van Nederland. Bert Bakker.

2001

de Bruin, M. J. Oosterman, J. & Strijbos, C. B. M. (2001). Repertorium van het Nederlandse Lied tot 1600: Repertory of Dutch songs until 1600. Meertens Instituut / Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

2016

M.J. de Bruin (2016). The Dutch Song Database: from card catalog tot Music Information Retrieval. 04-10-2016. (ESTS 2016 / DiXiT 3)
M.J. de Bruin (2016). The Dutch Song Database. 13-05-2016. (Transmission of Tunes and Tales)

2014

M.J. de Bruin (2014). Presentatie Ducth Songs On Line (DSOL). 19-06-2014. (Presentatie ter afronding van project Dutch Songs On Line (DSOL))

2013

M.J. de Bruin (2013). Workshop DSOL. 21-06-2013. (Dag van het Nederlandse Lied, Amsterdam)

2012

M.J. de Bruin (2012). Dutch Songs On Line. 17-10-2012. (Identities, Intertextuality and Performance in Song Culture (c. 1500 – c. 1800), Amsterdam)
M.J. de Bruin (2012). Curating the Dutch Song Database - in retrospect. 30-09-2012. (Informatiesessie Clarin-nl call 4, Amsterdam)

2011

M.J. de Bruin (2011). Curating the Dutch Song Database. 09-02-2011. (Kick-off Clarin-nl call 2, Utrecht)

2010

M.J. de Bruin (2010). Introduction to the Dutch Song database. 05-07-2010. (International Ballad Conference, Amsterdam)
M.J. de Bruin (2010). Presentatie Top 100 van populaire liedbronnen. 10-05-2010. (Dag van het Nederlandse Lied (symposium Dutch Songs On Line), Utrecht)
M.J. de Bruin (2010). On Dutch Songs and the Combination of Datasets and Techniques. 09-04-2010. (Annual Meeting of the Renaissance Society of America, Venetië)
M.J. de Bruin (2010). Selling the song; musical performance of broadside ballads in the Netherlands. 16-01-2010. (Congres 'Pedlars, Pamphlets and the Popular Press', Utrecht)

2009

M.J. de Bruin (2009). How the Dutch revalued the tearjerker. 16-07-2009. (39th International Ballad Conference, Minsk)
M.J. de Bruin (2009). Advanced research tools for the Database of Dutch Songs in the Meertens Institute, Amsterdam.. 08-07-2009. (Music: Notation and Sound. Conference of the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) and the International Musicological Society (IMS), Amsterdam)

2007

M.J. de Bruin (2007). De Nederlandse Liederenbank en het internet. 10-05-2007. (Dutch songs on line, Universiteit Utrecht, Utrecht)

2004

M.J. de Bruin (2004). Van straatzangers en digitale liedbladen. 15-05-2004. (Voorjaarsbijeenkomst KVNM, Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Den Haag)
M.J. de Bruin (2004). Het vaderland in het liedblad. 23-01-2004. (Symposium Straatliederen (ter gelegenheid van de afronding en presentatie van het project Straatlied, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

2001

M.J. de Bruin (2001). Presentatie Onderzoeksplan.. 17-11-2001. (Vergadering Wetenschapscommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Meertens Instituut, Amsterdam)
M.J. de Bruin (2001). Presentatie Nederlandse Liederenbank / Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. 17-10-2001. (Het Nederlandse Lied tot 1600, Koninklijke Nederlandse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent)
M.J. de Bruin (2001). Workshop Nederlandse Liederenbank. 02-09-2001. (Het Nederlandse Lied tot 1600, Academiegebouw, Utrecht)
M.J. de Bruin (2001). Een profeet uit het Oosten: De liederen van Hendrik Niclaes. 01-09-2001. (De verborgen schatten van het Nederlandse lied tot 1600, Academiegebouw, Utrecht)

2019

M.J. de Bruin (2019). Bezongen boeren. 12-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)

2018

2017

2016

M.J. de Bruin (2016). De muziekcollecties van het Meertens Instituut. 17-11-2016.

2015

M.J. de Bruin (2015). De Smartlap & Zangeres zonder Naam. 02-10-2015. (Muziek op het Meertens. Open dag Meertens Instituut. Wetenschapsdag.)

2014

M.J. de Bruin (2014). Korte presentatie project 'Camerata Trajectina in de Nederlandse Liederenbank'. 30-11-2014. (Jubileumconcert Camerata Trajectina)
M.J. de Bruin (2014). De Nederlandse Liederenbank: van een Suverlijc boecxken tot Shaffy. 11-04-2014. (Jaarvergadering P.A. Tielestichting, Amsterdam, UvA Bijz. Collecties)

2012

M.J. de Bruin (2012). WITCHCRAFT+. 03-12-2012. (Digitaal Erfgoedconferentie 2012, Rotterdam)
M.J. de Bruin (2012). De Nederlandse Liederenbank en Vlaanderen. 16-11-2012. (Dag van het muzikaal erfgoed 2012 - volksmuziek, Brussel)

2011

M.J. de Bruin (2011). Moord- en brandliederen van Frans Rombouts. 13-10-2011. (Conflicten en gevechten: Lezingencyclus 2011-2012, Roosendaal)

2010

M.J. de Bruin (2010). Presentatie WITCHCRAFT-plus. 18-03-2010. (ICTDelta congres, Rotterdam)

2009

M.J. de Bruin (2009). De Nederlandse Liederenbank. 06-04-2009. (Themadag rond best practices uit de muzikale erfgoedsector, Antwerpen)

2008

M.J. de Bruin (2008). Posterpresentatie Dutch Folksongs as Musical Content. 09-12-2008. (Digitaal Erfgoedconferentie 2008, Rotterdam)
M.J. de Bruin (2008). Demonstratie Zingende Kaart. 06-12-2008. (Presentatie Onder de Groene Linde, Utrecht)
M.J. de Bruin (2008). Smartlappen. 21-05-2008. (Studium Generale, reeks: Hoge en lage cultuur, Utrecht)

2007

M.J. de Bruin (2007). Opening (samen met Ate Doornbosch) en demonstratie Nederlandse Liederenbank Online. 17-06-2007. (Nederlandse Liederenbank online & Collectie Harrie Franken naar KNAW, Meertens Instituut, Amsterdam)
M.J. de Bruin (2007). WITCHCRAFT (What Is Topical in Cultural Heritage: Content-based Retrieval Among Folksong Tunes). 23-05-2007. (Digitaal Verhaal (SenterNovem), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum)

2006

M.J. de Bruin (2006). Amsterdam als wieg van het levenslied. 11-12-2006. (Bijeenkomst Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Lezingen Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam)

2004

M.J. de Bruin (2004). Opening en demonstratie website Straatliederen. 23-01-2004. (Symposium Straatliederen (ter gelegenheid van de afronding en presentatie van het project Straatlied, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

2002

M.J. de Bruin (2002). Levensliederen en smartlappen in Amsterdam. 19-05-2002. (Jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Muziekbibliothecarissen, Amsterdams Archief, Amsterdam)

2022

Meder, T. & de Bruin, M. J. (2022). Lagelieder: Podcast. Digital or Visual Products https://www.nporadio5.nl/podcasts/lagelieder

2021

2019

De Bruin, M. J. Stronks, E. van den Hove, M. Ganzevoort, E. & van Tongeren, W. (2019). How to Wilhelmus. Website https://howtowilhelmus.nl/