Vacancies

Stageplaats bij het Meertens Instituut: Taalvariatie onder jongeren op Twitter

Voor de onderzoeksgroep Taalvariatie zoekt het Meertens Instituut van de KNAW: 1 stagiair (m/v/d) Jongerentaal in Nederland is een bijzonder veranderlijk taalfenomeen dat hoogst interessant is. We kennen allemaal wel woorden die typisch voor jongerentaal zijn, van ziek in de zin van ‘heel goed’ tot een straattaalwoord als skeer (blut,...

Stageplaats bij het Meertens Instituut: Taalvariatie onder jongeren

Voor de onderzoeksgroep Taalvariatie zoekt het Meertens Instituut van de KNAW: 1 stagiair (m/v/d) (more…)

Stageplaats bij KNAW Humanities Cluster: communicatie tussen mens en dier

Voor de onderzoeksgroep NL-Lab zoekt het Humanities Cluster van de KNAW:   1 stagiair(e) (m/v) Deze stage is onderdeel van een nieuw onderzoeksproject van Leonie Cornips naar communicatieve praktijken tussen boeren en koeien (Cornips 2021, in press, Cornips & van den Hengel 2021, De Malsche & Cornips 2021, meer informatie...

Stageplaats bij het Meertens Instituut: communicatie tussen mens en dier

In dit project zijn we op zoek naar stagiaires die onderzoek willen verrichten naar de manier waarop mensen en dieren met elkaar communiceren. Het doel is te onderzoeken hoe we niet-menselijke taal binnen sociolinguïstische en/of linguïstisch antropologische theoretische invalshoeken als taal kunnen conceptualiseren. Het tweede doel is om door veldwerk...

Stageplaats bij het Meertens Instituut: Gender en identiteit in varianten van het Nederlands

Projectbeschrijving Het grammaticale geslacht in het Nederlands is in rap tempo aan het veranderen. Waar een aantal jaar geleden mensen nog zeiden het meisje dat ik gezien heb hoor en lees je nu toch steeds vaker het meisje die ik gezien heb. In jongerentalen zien we die verschuiving zelfs nog...