Collection projects

The Meertens Institute aims to store all (digital) research data sustainably and to make the metadata and data publicly accessible. The collection department initiates and manages projects in order to reach these goals. An overview of current projects can be found here. For more information about the projects you can send an email to Douwe Zeldenrust.

Ontsluiting dagboeken

2023
De dagboekencollectie, die het Meertens Instituut sinds 2013 huisvest en in samenwerking met de Stichting Nederlands Dagboekarchief verder opbouwt en beheert, telt inmiddels ruim 600 verzamelingen, variërend van een paar schriftjes tot tientallen dozen vol dagboeken van één persoon. Welke informatie over het alledaagse leven in het recente verleden is...

AQUAM: Access and Quality of the Meertens Institute Metadata

2023
Dit project gaat over het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de metadata van de meer dan 200 digitale collecties van het Meertens Instituut. (Vanaf september 2023).

‘Alledaagse’ metadata publiek  toegankelijk

2023
Een onderzoek dat in het kader van het Open Science-beleid tot een advies zal leiden over de vergroting van de publieke toegankelijkheid van de data. (Vanaf september 2023).

Overzicht digitale vragenlijsten

2023
Als vervolg op het overzicht van de volkskundige vragenlijsten 58-73 (1989-2004) uit 2021, wordt in 2022 een overzicht van de digitale vragenlijsten gemaakt (2005-heden). Dit project is in het tweede kwartaal van 2023 succesvol afgerond.

Vervanging collectiemanagementsysteem en e-depot

2023
Het huidige collectiemanagementsysteem en e-depot zijn aan het einde van hun levenscyclus. In samenwerking met HuC-partners IISG en Huygens Instituut zal in 2022 een pilot worden opgestart om het collectiemanagementsysteem en het e-depot te vervangen. Dit project is in het eerste kwartaal van 2023 succesvol afgerond.

Curatie van de Audiocollecties van het Meertens Instituut (CAMI)

2023
Het Meertens Instituut bezit een omvangrijke audiocollectie van in totaal meer dan 6000 uur. Het gaat in de opnames vooral om dialecten, verhalen en liederen. De collecties zijn gedigitaliseerd en via de Nederlandse Dialectenbank en de Liederenbank is 1000 uur online beschikbaar. Het werk aan de collecties is echter nog...