Ontsluiting dagboeken

De dagboekencollectie, die het Meertens Instituut sinds 2013 huisvest en in samenwerking met de Stichting Nederlands Dagboekarchief verder opbouwt en beheert, telt inmiddels ruim 600 verzamelingen, variërend van een paar schriftjes tot tientallen dozen vol dagboeken van één persoon. Welke informatie over het alledaagse leven in het recente verleden is daarin te vinden? Voor het antwoord op die vraag worden in dit project de dagboeken gelezen en van trefwoorden en een samenvatting voorzien.

De formele kenmerken van de dagboeken in deze collectie worden meteen bij opname beschreven. Het is per verzameling bijvoorbeeld bekend om hoeveel documenten het gaat, wat de staat van het materiaal is en in welke periode de documenten geschreven zijn. Over de specifieke inhoud van de verzamelingen weten we echter nog weinig, omdat de tijd ontbreekt de dagboeken bij inschrijving direct te lezen.

Het aantal dagboeken groeit, de bekendheid van de collectie neemt toe en daarmee ook de vragen van onderzoekers naar specifieke onderwerpen waarover ze in deze collectie iets hopen te vinden. Doel van het dagboekenproject is de inhoudelijke ontsluiting van zoveel mogelijk dagboeken. Hiervoor leest een groep van 10 student-assistenten, allen studenten geschiedenis, de dagboeken. Ze voorzien iedere verzameling van passende trefwoorden, gebaseerd op een vaste lijst en maken een samenvatting van de inhoud.

De formulieren waarop de studenten deze gegevens noteren worden ingelezen in een (niet openbaar toegankelijke) database waarmee de medewerkers van de afdeling bibliotheek & archiefcollecties onderzoekers de weg kunnen wijzen naar dagboeken die relevant kunnen zijn voor hun onderzoeksvraag. Met de ervaringen opgedaan in dit project kunnen we een groep vrijwilligers aansturen, die zich hebben aangemeld voor een maandelijkse ‘leesdag’.

Het project loopt van 1 mei tot en met 1 november 2023.