Curatie van de Audiocollecties van het Meertens Instituut (CAMI)

Het Meertens Instituut bezit een omvangrijke audiocollectie van in totaal meer dan 6000 uur. Het gaat in de opnames vooral om dialecten, verhalen en liederen. De collecties zijn gedigitaliseerd en via de Nederlandse Dialectenbank en de Liederenbank is 1000 uur online beschikbaar. Het werk aan de collecties is echter nog niet af: de volgende stap is om de collecties conform de eisen van de KNAW ‘Findable’, ‘Accessible’, ‘Interoperable’ en ‘Reusable’ (FAIR) beschikbaar te stellen. In dat kader is een nieuw project gestart, met als naam: Curatie van de Audiocollecties van het Meertens Instituut (CAMI). Daarin wordt onder andere de relatie tussen de audiocollecties en de papieren collecties of de andere digitale collecties uitgezocht. Ook zullen de juiste licenties en de juridische beperkingen (zoals restricties betreffende de recent ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden meegenomen.