Koppen, prof. dr. J. M. van (Marjo)

Senior onderzoeker linguïstiek en taalvariatie
E-mail:
marjo.van.koppen@meertens.knaw.nl
Telefoon:
020 4628 550

Biografie

Marjo van Koppen (1976) is teamleider en senior onderzoeker linguïstiek en taalvariatie bij het Meertens Instituut. Ze studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit Leiden, waar zij in 2005 ook promoveerde op een proefschrift over variatie in congruentie in de Nederlandse dialecten. Naast haar werk bij het Meertens Instituut is Van Koppen hoogleraar taalvariatie van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht bij de sectie Nederlandse Taal en Cultuur.

Bij het Meertens Instituut richt zij zich op variatie en verandering in de Nederlandse dialecten, oudere fasen van het Nederlands en mens-dierinteractie. Binnen haar werk vindt ze het belangrijk om samen met het team, linguïstiek en taalvariatie, taalvariatie en -verandering in de Nederlandse moderne en historische context vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Zij onderzoekt in het bijzonder hoe de moderne Nederlandse dialecten variëren en veranderen en hoe die processen worden gestuurd door taalsysteem, taalgebruik, globalisering en identiteitsvorming. Zij is ook geïnteresseerd hoe variatie en verandering van historisch Nederlands (in het bijzonder het zeventiende-eeuws Nederlands) vorm kreeg. Zij zet zich ook in om de interactie tussen mensen en dieren in de Nederlandse context (in het bijzonder katten en koeien) beter te begrijpen door daar vanuit taalkundig perspectief naar te kijken.

Publicaties

2024

2023

Cornips, L. van Koppen, M. Leufkens, S. van Zijverden, R. & Melum Eide, K. (2023). A linguistic-pragmatic analysis of cat-induced deixis in cat-human interactions. Journal of Pragmatics, 217, 52-68. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.09.002
Remijnse, L. & van Koppen, M. (Accepted/In press). INTRA- AND INTER- AUTHOR VARIATION IN NEGATION IN THE 17𝑇𝐻 CENTURY DUTCH LETTERS AS LOOT. Journal of Historical Syntax.
van Craenenbroeck, J. & van Koppen, M. (2023). Parameters and Language Contact: Morphosyntactic Variation in Dutch Dialects. Catalan Journal of Linguistics, 22, 1-25. https://doi.org/10.5565/rev/catjl.363
Rasenberg, M. Amha, A. Coler, M. van Koppen, M. van Miltenburg, E. de Rijk, L. Stommel, W. & Dingemanse, M. (2023). Reimagining language: Towards a better understanding of language by including our interactions with non-humans. Linguistics in the Netherlands, 40, 309-317.
Dietz, F. M. van Koppen, M. & van Zanten, M. (Accepted/In press). Spelen met verwachtingen: Eén- en tweeledige negatie in de scheepsjournalen van Michiel de Ruyter. Nederlandse Taalkunde.

2022

Dietz, F. M. van Koppen, M. van de Poppe, C. Schraagen, M. & Wall, J. (2022). Cross-disciplinary approaches to linguistic variation in Early Modern West Germanic. Journal of Historical Syntax, 6(13-18), 1-22. [1].
van Craenenbroeck, J. & van Koppen, M. (Accepted/In press). Subject doubling, clitic pronouns and the left periphery in Dutch dialects. Quaderni di lavoro ASIt - ASIt working papers.
Doreleijers, K. van Koppen, M. & Leenders, G. (2022). Taalkunde als opmaat naar bewuste taalvaardigheid: Concrete tips voor de praktijk. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 14-17.

2021

Doreleijers, K. van Koppen, M. & Swanenberg, J. (2021). De dynamiek van geslachtsmarkering in de Noord-Brabantse dialecten. Taal en tongval, 72(1), 69-116. https://doi.org/10.5117/TET2020.1.DORE

2019

van Craenenbroeck, J. van Koppen, M. & van den Bosch, A. (2019). A quantitative-theoretical analysis of syntactic microvariation: Word order in Dutch verb clusters. Language, 95(2), 333-370.
Doreleijers, K. van Koppen, M. & Nortier, J. (2019). Lidwoordomissie in Moroccan Flavored Dutch: Kale nomina in eentalige Nederlandse uitingen. Nederlandse Taalkunde, 24(3), 291-322. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2019.3.002.DORE
van Craenenbroeck, J. & van Koppen, M. (2019). Theoretische taalkunde in het digitale tijdperk: A match made in heaven. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 135(4), 416.

2023

van Craenenbroeck, J. & van Koppen, M. (Accepted/In press). Quantitative approaches to syntactic variation. In The Cambridge Handbook of Comparative Syntax Cambridge University Press.

2022

van Craenenbroeck, J. & van Koppen, M. (2022). Variatie van onderwerpen en onderwerpen van variatie. In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Het dialectendoeboek: De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut (pp. 49-54). Uitgeverij Sterck & De Vreese.

2021

Doreleijers, K. van Koppen, M. & Swanenberg, J. (2021). Tebbie nou op je muil, joh? Lokale taal in een mondiale pandemie. In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Viraal Nederland: Taal en cultuur van de eerste golf (pp. 40-51). Uitgeverij Sterck & De Vreese.

2020

Diercks, M. van Koppen, M. & Putnam, M. (2020). Agree probes down: Anaphoric feature valuation and phase reference. In P. Smith, J. Mursell, & K. Hartmann (Eds.), Agree to Agree: Agreement in the Minimalist Programme (pp. 347-389). Language Science Press. https://doi.org/10.5281/zenodo.3528036
van Koppen, M. (2020). Complementizer Agreement. In M. Putnam, & R. Page (Eds.), The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics (pp. 313). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108378291

2019

van Craenenbroeck, J. & van Koppen, M. (2019). Clause-initial subject doubling in Dutch dialects: (Or: Liliane was right after all). In M. Bagriacik, A. Breitbarth, & K. De Clerq (Eds.), Mapping Linguistic Data: Essays in honour of Liliane Haegeman https://biblio.ugent.be/publication/8625919

2018

van Koppen, M. & Corver, N. (2018). Dutch. In J. van Craenenbroeck, & T. Temmerman (Eds.), The Oxford Handbook of Ellipsis (1 ed. Vol. 1, pp. 721-764). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198712398.013.37
van Koppen, M. & Corver, N. (2018). Pronominalization and variation in Dutch demonstrative and possessive expressions. In M. Coniglio, A. Murphy, E. Schlachter, & T. Veenstra (Eds.), Atypical demonstratives. - Syntax, semantics and pragmatics (pp. 57-94). [3] de Gruyter.

2017

van Koppen, M. (2017). Complementizer Agreement. In M. Everaert, & H. van Riemsdijk (Eds.), The Wiley-Blackwell Companion to Syntax - Second Edition (second ed. pp. 923-962). Wiley-Blackwell. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781118358733.wbsyncom061

2018

van Koppen, M. Odijk, J. Dimitriadis, A. van der Klis, M. Otten, M. & van der Veen, R. (2018). The AnnCor CHILDES Treebank. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018) European Language Resources Association (ELRA).

2023

J.M. (Marjo) van Koppen (2023). Mens-Dier Interactie. 31-03-2023. (Research Symposium at Rotterdam Zooo)
L. Cornips, J.M. (Marjo) van Koppen (2023). Een ‘animal turn’ in de taalkunde: Over koeien en katten. 27-02-2023.
Kristel Doreleijers, Jos Swanenberg, J.M. (Marjo) van Koppen (2023). Hoe acceptabel zijn hyperdialectismen?. 04-02-2023. (Grote Taaldag)

2022

L. Cornips, J.M. (Marjo) van Koppen (2022). Interactie tussen mens en dier. 28-10-2022. (Dag van de Grammatica)
L. Cornips, J.M. (Marjo) van Koppen (2022). The dairy cow: Exploring linguistic tools for analysing animal language in the 21st century. 02-08-2022. (Methods XVII)
Kristel Doreleijers, Jos Swanenberg, J.M. (Marjo) van Koppen (2022). Are Brabantish hyperdialectisms wrong? How speakers think normatively about a language without a norm. 15-07-2022. (Sociolinguistics Symposium)
Jeroen van Craenenbroeck, J.M. (Marjo) van Koppen (2022). Seeking order in chaos: Morphosyntactic variation in Dutch dialects. 16-06-2022.
Jeroen van Craenenbroeck, J.M. (Marjo) van Koppen (2022). Morphosyntactic microvariation in Dutch: a quantitative‐parametric approach. 08-02-2022.
J.M. (Marjo) van Koppen, Kristel Doreleijers (2022). Brabants ‘unne(n)’: een indicator van focus?. 04-02-2022. (Grote Taaldag)

2021

J.M. (Marjo) van Koppen (2021). Negation in the letters of P.C. Hooft: combining literary studies and linguistics. 28-10-2021. (LUCL Colloquium, University Leiden, Leiden)
L. Cornips, J.M. (Marjo) van Koppen (2021). Embodied grammar in dairy cows. 14-07-2021.
Kristel Doreleijers, J.M. (Marjo) van Koppen (2021). Changing Gender: (mis)matches in geslachtsmarkering in Brabantse dialecten. 22-04-2021. (Morphology Days in the Low Countries 2021)

2020

L. Cornips, J.M. (Marjo) van Koppen (2020). Embodied grammar in dairy cows. 20-02-2020.

2019

L. Cornips, J.M. (Marjo) van Koppen (2019). Embodied grammar in Dutch dairy cows. Poster presentation.. 17-06-2019. (Animal Linguistics: take the leap! Workshop by Mélissa Berthet and Guillaume Dezecache. L'École normale supérieure. June, 17. Paris.)

2018

J.M. (Marjo) van Koppen (2018). De dynamiek van geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten en het Nederlands. 07-12-2018. (Taal en Tongval colloquium)
J.M. (Marjo) van Koppen (2018). Towards an interdisciplinary approach to language variation and change: Variation in Negation in 17th century Dutch. 28-09-2018. (Comparative Germanic Syntax Workshop)
J.M. (Marjo) van Koppen (2018). Negation in the letters of P.C. Hooft. 12-09-2018. (Linguistic Association of Great Britain)
J.M. (Marjo) van Koppen (2018). Complementizer variation in Dutch dialects. 08-06-2018. (Workshop on Language Variation)
J.M. (Marjo) van Koppen (2018). Quantity and quality in microvariational research. 06-02-2018. (Colloquium Potsdam University)

2017

J.M. (Marjo) van Koppen (2017). Methodology of theSAND-/Edisyn-project. 13-12-2017. (Syntactic variation in the dialects of Albanian)

2023

J.M. (Marjo) van Koppen (2023). Dierentaalkunde. 03-10-2023. (Hoe staat het met onze taal?)
Marlou Rasenberg, J.M. (Marjo) van Koppen (2023). Kattentaal: hoe mensen en katten communiceren. 17-06-2023. (Onze Taal-congres)
J.M. (Marjo) van Koppen (2023). Praten met dieren, kan dat?. 14-05-2023.

2019

L. Cornips, J.M. (Marjo) van Koppen (2019). Een koe zegt ook wel eens nee. 11-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)
L. Cornips, J.M. (Marjo) van Koppen (2019). Koeien zeggen geen boe. 11-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)

2017

J.M. (Marjo) van Koppen (2017). Rappers van de Gouden Eeuw. 25-11-2017. (Het Schoolvak Nederlands)