Bibliotheek

De Bushuisbibliotheek is de gecombineerde bibliotheek van het Meertens Instituut en Huygens Instituut. De Bushuisbibliotheek werkt samen met de nabijgelegen bibliotheek van het NIAS. U kunt de bibliotheek op afspraak bezoeken. Daarvoor kunt u mailen naar bibliotheek@meertens.knaw.nl.

De bibliotheekcatalogus is online raadpleegbaar.
In de catalogus ziet u aan de rechterkant van het scherm de vindplaats van boeken en tijdschriften. Titels waarvan de signatuur begint met de aanduiding ‘depot’ staan elders en moeten aangevraagd worden. Dat kan door een e-mail te sturen met de gewenste titels. De levertijd van materiaal uit depot is enkele dagen tot een week.

De Bushuisbibliotheek is in de eerste plaats een onderzoeksbibliotheek. 90.000 boeken en ruim 3.500 tijdschrifttitels zijn permanent beschikbaar voor onderzoek en worden niet uitgeleend. U kunt wel kopieën en/of scans maken (kwetsbare materialen uitgezonderd).

Inhoud van de collectie

De bibliotheekcollectie sluit aan bij het onderzoek van de instituten. Het Meertens Instituut onderzoekt  taal en cultuur in Nederland. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. De hoofdgebieden zijn taalvariatie (waaronder een ruime deelcollectie over dialecten van het Nederlands) en etnologie (met onder meer literatuur over het volkslied en volksverhalen). Daarnaast bezit de bibliotheek een collectie op het gebied van naamkunde (literatuur over voor- en achternamen en geografische benamingen). In de catalogus is ook de collectie van het Huygens Instituut geïntegreerd. Daarin bevinden zich met name boeken en tijdschriften op het gebied van literatuur- en (wetenschaps)geschiedenis.