Dagboekarchief

Dagboeken en andere egodocumenten geven een unieke en persoonlijke kijk op de Nederlandse geschiedenis, cultuur en taal. Het Meertens Instituut verzamelt dagboeken en werkt op dit gebied samen met de Stichting Nederlands Dagboekarchief.

Het Meertens Instituut beheert de geschonken documenten en materialen zorgvuldig en maakt deze toegankelijk voor het publiek en wetenschappelijk onderzoek. Het Nederlands Dagboekarchief richt zich o.a. op de inhoudelijke ontsluiting. Meer informatie vindt u op de website van het Nederlands Dagboekarchief.

Werkwijze bij het schenken van een dagboek

•    Een aangeboden document wordt beoordeeld op zijn geschiktheid.
•    Is een document geschikt, dan ondertekenen de auteur/schenker en een medewerker van het Meertens Instituut een contract.
•    Het dagboek zal worden opslagen in het archief van het Meertens Instituut.
•    Het Meertens Instituut is gecertificeerd met de CoreTrustSeal en het Meertens Instituut volgt de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten).

Leesbijeenkomsten dagboekarchief

De documenten in het archief worden toegankelijk gemaakt voor onderzoek door indexering van de inhoud aan de hand van rubrieken en trefwoorden. Daar is natuurlijk veel leeswerk voor nodig, en dat wordt gedaan door een groepje vrijwilligers. Zij komen één vrijdag per maand bij elkaar op het Meertens Instituut, lezen ’s morgens een paar uur en ’s middags een paar uur, en hebben tussendoor een gezamenlijke lunchpauze. Hebt u belangstelling om regelmatig als vrijwilliger aan deze leesgroep deel te nemen? Stuur dan een mail met (kort) uw motivatie en contactgegevens naar info@dagboekarchief.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Schenken aan het dagboekarchief

Heeft u dagboeken die we kunnen gebruiken voor onderzoek  en overweegt u deze te schenken aan het Meertens Instituut? Neem dan contact op: bibliotheek@meertens.knaw.nl of 020 462 85 00.