Research Data Management

Onderzoeksdata zijn gegevens die gebruikt zijn als bron voor een analyse, of gegevens die verzameld zijn in het kader van onderzoeksprojecten. Onderzoeksdata bestaan in verschillende vormen, bijvoorbeeld:

  • enquêteresultaten,
  • interviews,
  • afbeeldingen,
  • geografische data.

Het Meertens zet zich in voor de bevordering van Open Science in de geesteswetenschappen. Dat betekent dat de bij het onderzoek gebruikte data:

  • open toegankelijk, controleerbaar en herbruikbaar zijn en
  • duurzaam en veiligopgeslagen zijn.

Onderzoekers en andere dataverzamelaars kunnen bij het Meertens Instituut hun data opslaan. Deze worden bij het Meertens Instituut opgeslagen volgens de richtlijnen van het CoreTrustSeal.

Datamanagement

Op het gebied van research data management en collectiemanagement werkt het Meertens Instituut samen met de datamanagement groep van het Huygens ING. De datamanagers bieden ook hands-on ondersteuning bij onderzoek. Zij adviseren over een datamanagementplan (DMP), en helpen bij het opschonen, systematiseren en opslaan van datasets, en bieden indien mogelijk ook andere praktische ondersteuning. Daarnaast geeft de afdeling advies bij vragen over open (FAIR) data, gebruiksovereenkomsten en privacywetgeving van onderzoeksdata.

Vanuit de visie dat datamanagement een integraal onderdeel van wetenschappelijk onderzoek is, worden onderzoekers ook ondersteund bij de implementatie van landelijke en internationale datamanagementprotocollen: de datamanagers helpen onderzoekers actief bij het opstellen van de datacomponenten in onderzoeksaanvragen en bij de toepassing van DMP’s.

Deponeren en schenken van data

Externe onderzoekers kunnen relevante datasets bij het Meertens Instituut deponeren of aan het instituut schenken. Hierbij sluit het Meertens Instituut een overeenkomst met de onderzoeker.

Contact

Judith Brouwer (Research Data Manager)
Douwe Zeldenrust (Manager Collecties en Senior Research Data Manager)