Privacyverklaring Meertens Instituut

Uw privacy is belangrijk voor ons en uw persoonsgegevens worden door ons behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via e-mail.

De privacyverklaring van het Meertens Instituut is te lezen op de website van de KNAW.

De privacycoördinator voor het Meertens Instituut is te bereiken via privacy@bb.huc.knaw.nl

De functionaris voor gegevensbescherming van de KNAW is te bereiken via fg@knaw.nl

(laatste update: 10 januari 2024)