Audiodigitalisering

Van 1998 tot 2018 beschikte het Meertens Instituut over twee audiostudio's. Deze waren in eerste instantie bedoeld voor het digitaliseren van het eigen geluidsarchief. Al gauw bleek er ook van buitenaf een grote vraag te zijn naar dit specialisme. Vanaf dat moment is er door menig instantie een beroep gedaan op onze ervaring en kennis.

De Meertens studio's stonden onder leiding van geluidstechnicus Kees Grijpink, die eerder werkzaam was als geluidstechnicus voor nationale en internationale platenmaatschappijen en artiesten. Door zijn ervaring en de gerichte investeringen in apparatuur hebben de Meertens studio's een belangrijke plaats ingenomen bij de conservering van het Nederlands cultureel erfgoed. Grijpink ging in april 2018 met pensioen.

Grijpink schreef ook een handleiding voor het digitaliseren van verschillende soorten geluidsdragers, inclusief gebruikersadviezen en historische achtergronden. De handleiding is hier als pdf te downloaden

Kees Grijpink aan het woord

Interview Meertens Nieuwsbrief 4 maart 2015: Audiodigitalisering op het Meertens Instituut

Interview Meertens Nieuwsbrief 9 april 2018: 'Ik ben en blijf een geluidsman'