elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

De elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) bevat een alsmaar groeiend aantal oude en modernere Nederlandse dialectwoordenboeken. Via een Standaardnederlandse vorm worden alle bestaande woordenboeken tot één groot netwerk aan elkaar gekoppeld.