Alternatieve geneeswijzen

Het project ‘Alternatieve geneeswijzen’ behelst een onderzoek naar de functies en betekenissen van hedendaagse vormen van faith healing en alternatieve, irreguliere of integratieve vormen van medicatie en behandelwijzen. Op basis van vragenlijsten, veldwerk en media-analyses wordt de brede verbreiding en de groeiende populariteit van niet-medische geneeswijzen in Nederland (a fortiori de Westerse wereld) onderzocht.

 Het gaat om een sociaal-culturele benadering van het fenomeen, waarbij de effectiviteitsvraag (’werkt het?’) niet aan de orde is, maar de vraag gesteld wordt waarom mensen in toenemende mate ervoor openstaan, op welke wijze invulling aan deze praktijken wordt gegeven en hoe een en ander zich verhoudt tot de medische wereld.

Onderzoeker: Peter Jan Margry