Nieuwe ruraliteit. Materiële expressies van plattelandsculturen

De categorie ‘ruraliteit’ krijgt tegenwoordig veel aandacht. Dit betreft zowel (collectieve) imaginaire voorstellingen van het platteland als ook concrete alledaagse cultuuruitingen en de wisselwerkingen tussen beide. De drastische transformatieprocessen die het platteland heeft doorgemaakt dragen bij aan veranderende opvattingen over alledaagse landelijke levensstijlen en hebben een breed, associatief spectrum van nieuwe beelden opgeroepen. Dit project onderzoekt deze veranderingen en de effecten hiervan op ideeën over het platteland (bij zowel bij urbane als niet-urbane) bewoners en identiteitsvorming.

Door de focus op materiële cultuur, dat wil zeggen door architectuur, en bouwen en wonen als culturele expressies op te vatten, wordt onderzocht hoe mensen rurale culturen begrijpen en hoe kwesties van individuele, groeps-, lokale, regionale en nationale identiteiten hieraan verbonden worden.

Daarnaast wordt tevens meegewerkt aan een tweede herziene versie van de Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. Hiermee mee wordt het onderzoek naar materiële cultuur op het platteland in Nederland in een internationaal vergelijkend perspectief gebracht.